Diamentowe Granty przyznane

Prawie 14 mln zł na realizacje projektów 69 wybitnie uzdolnionych studentów przeznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Logo Diamentowy Grant

Diamentowe Granty po raz dziewiąty

Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Poprzez program wspierany jest rozwój karier wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tej edycji minister Wojciech Murdzek wyłonił 69 laureatów spośród 173 wnioskodawców.

Nawet do 220 tys. zł na projekt badawczy

Laureaci konkursu otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizacje swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych trwających od 12 do 48 miesięcy. Podczas realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Młodzi badacze będą zajmować się m.in. poszukiwaniem patogennych mutacji germinalnych predysponujących do chłoniaków wieku dziecięcego, ekonomiczną analizą zasad i obszarów regulacji prawa ponadnarodowego, czy współczesnym gotycyzmem w Japonii.

Diamentowy Grant w liczbach: ok. 144 mln zł, ponad 750 laureatów

Diamentowy Grant to program, w którym dotychczas nagrodzonych zostało 758 studentów-naukowców. Od 2012 r. MNiSW przekazało na realizację projektów naukowych z różnych dziedzin kwotę ok. 144 mln zł. Diamentowy Grant to duże wyróżnienie i wsparcie finansowe. Diamentowy Grant stwarza możliwość wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Materiały

Rozstrzygnięcie dziewiątego konkursu w ramach programu Diamentowy Grant