Aktualności

Nowa funkcja już w RAD-on – sprawdź swoje studia!

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) stale pracuje nad rozwojem portalu RAD-on. Każdy znajdzie tutaj wiele przydatnych informacji dotyczących aktualnych danych związanych z systemem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Oprócz eksperckich analiz i raportów, dostępne są tu również wiarygodne dane o liczbie studentów, uczelni czy pracowników naukowych. Eksperci OPI dodają stale także nowe funkcje, aby korzystanie z portalu spełniało oczekiwania użytkowników. W ostatnim czasie wprowadzono m.in. nowe kryteria, […]

Informacje dla uczelni związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

Przedstawiamy najważniejsze informacje dla uczelni w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 […]

Komunikat o wysokości oraz o zmianie wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

Minister Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2023 r. podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 określonych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków […]

Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Dyplomy w brązowych okładkach

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ani aktach wykonawczych do tej ustawy, nie występuje określenie „specjalność”. Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie są obowiązane do wydawania dyplomów ukończenia studiów według wzorów opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. […]

Rekrutacja maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023

W związku z licznymi zapytaniami uczelni w sprawie wytycznych i rekomendacji dotyczących rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia szczegółowe informacje. Więcej informacji w serwisie MEiN

Sprawa legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

w związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa. Więcej informacji w serwisie MEiN

European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Osoba w lewej dłoni trzyma tablet. W prawej dłoni trzyma długopis. Przepisuje treść z tabletu do zeszytu.

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Założenia konkursu Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych […]

Informacja w sprawie aktualnych zasad bezpieczeństwa w uczelniach – zniesienie obostrzeń sanitarnych

Kobieta w maseczce chirurgicznej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację w sprawie aktualnych zasad i przepisów bezpieczeństwa w uczelniach, które wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych. W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się m.in. informacje dotyczące zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podkreślono, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników.  W zaleceniach Ministerstwa Edukacji […]

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie

Dwoje młodych ludzi w laboratorium, robiących eksperyment. Mężczyzna jest po lewej stronie i przelewa ciecz pomiędzy menzurkami. Kobieta jest z prawej strony - obserwuje i trzyma w prawej dłoni długopis.

Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich polskich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, zapewniło we współpracy z Ministerstwem Zdrowia koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach. Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. […]