Aktualności

Wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Prawie 442 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia pierwszego i drugiego stopnia. Jakie kierunki studiów najchętniej wybierali? Które uczelnie cieszyły się największą popularnością? Czy podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej osób ubiegało się o przyjęcie na informatykę? Przedstawiamy wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 Łącznie na I rok studiów […]

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe. Wśród form pomocy są: stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, stypendium rektora oraz zapomogi. Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza […]

Nowa funkcja już w RAD-on – sprawdź swoje studia!

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) stale pracuje nad rozwojem portalu RAD-on. Każdy znajdzie tutaj wiele przydatnych informacji dotyczących aktualnych danych związanych z systemem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Oprócz eksperckich analiz i raportów, dostępne są tu również wiarygodne dane o liczbie studentów, uczelni czy pracowników naukowych. Eksperci OPI dodają stale także nowe funkcje, aby korzystanie z portalu spełniało oczekiwania użytkowników. W ostatnim czasie wprowadzono m.in. nowe kryteria, […]

Informacje dla uczelni związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

Przedstawiamy najważniejsze informacje dla uczelni w związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 […]

Komunikat o wysokości oraz o zmianie wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

Minister Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2023 r. podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 określonych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków […]

Informacja dotycząca wskazywania w dyplomach ukończenia studiów zakresu kształcenia w ramach kierunku studiów

Dyplomy w brązowych okładkach

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ani aktach wykonawczych do tej ustawy, nie występuje określenie „specjalność”. Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie są obowiązane do wydawania dyplomów ukończenia studiów według wzorów opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. […]

Rekrutacja maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023

W związku z licznymi zapytaniami uczelni w sprawie wytycznych i rekomendacji dotyczących rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia szczegółowe informacje. Więcej informacji w serwisie MEiN

Sprawa legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

w związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa. Więcej informacji w serwisie MEiN

European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Osoba w lewej dłoni trzyma tablet. W prawej dłoni trzyma długopis. Przepisuje treść z tabletu do zeszytu.

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Założenia konkursu Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych […]