Aktualności

Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

Rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów. Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może […]

Funkcjonowanie domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczne

12 domów studenckich w Polsce, usytuowanych m.in. w Gdańsku, Kaliszu, Łodzi i Wrocławiu, wykorzystywanych jest jako miejsca kwarantanny, izolacji chorych oraz zakwaterowania personelu medycznego. Zgodnie z danymi MSWiA, po 24 maja 2020 roku do pomocy w walce z koronowirusem będą wykorzystywane nadal: Dom Studencki nr 5  przy ul. Polanki 65 w Gdańsku – Uniwersytet Gdański. […]

Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur

Długopis leżący na otwartym zeszycie

20 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego, składu zespołu nadzorującego egzamin, a także harmonogramy egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów zawodowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób szczegółowy zostały opisane zasady przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: […]

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, […]

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

półki pełne książek

Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Wszystkim zaangażowanym w ten proces bardzo dziękujemy. Jednocześnie podkreślamy, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny […]

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

Mężczyzna trzymający probówkę

W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 30 kwietnia 2020 r. sekretarz stanu w MNiSW – prof. Wojciech Maksymowicz wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego – prof. Jarosława Pinkasa z prośbą o przedstawienie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów przy organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach […]

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany. Zniesienie ograniczeń na terenie uczelni i instytutów PAN Od poniedziałku (18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek […]

Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

Zdjęcie - biblioteka uniwersytetu.

Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów pozostaje zawieszone do 24 maja. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowania poszczególnych instytucji, także uczelni. W związku z wdrożeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (m.in. otwarcie hoteli, galerii handlowych oraz bibliotek) informujemy, że możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. […]

Absolwenci pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odebrali dyplomy

Laptop podczas telekonferencji

76 młodych pielęgniarzy, absolwentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, odebrało w środę dyplomy. Egzaminy końcowe odbyły się zdalnie, a w uroczystości wręczania dyplomów online udział wziął minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceminister nauki Anna Budzanowska. Minister W. Murdzek: odebranie dyplomu online – symboliczna chwila Odebranie dyplomu to jedna z najprzyjemniejszych chwil podczas całych […]

Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

Znamy już harmonogram tegorocznych matur. Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 8 czerwca, a wyniki mają być znane do 11 sierpnia. W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy rekomendacje dla uczelni dotyczące tegorocznej rekrutacji na studia. Weryfikacja warunków rekrutacji Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 powinny zostać zweryfikowane pod względem zmian wprowadzonych w […]