Kandydaci na studia

Informatyka wciąż nie ma sobie równych − wyniki rekrutacji na studia w roku 2020/2021

W październiku tego roku studia na polskich uczelniach rozpoczęło ponad 428 tysięcy osób. Wśród kandydatów, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością cieszyła się informatyka. Najtrudniej zaś było się dostać na inżynierię internetu. Najwięcej osób chciało studiować na Politechnice Warszawskiej, a najbardziej oblegana uczelnia to Politechnika Poznańska.

Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 przyjęto 428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Naukę na studiach drugiego stopnia podjęło ponad 114 tysięcy studentów. W szkołach publicznych w tym roku akademickim uczy się prawie 300 tysięcy młodych ludzi, a szkoły niepubliczne przyjęły nieco ponad 129 tysięcy kandydatów.

Pewne i nowe

Od kilku lat niezmiennie najwięcej kandydatów jako kierunek studiów wybiera informatykę.  W tym roku było to ponad 33 tysiące osób. Na drugim miejscu znalazła się psychologia z ponad 29 tysiącami chętnych, a na trzecim zarządzanie – ponad 25 tysięcy.

Najbardziej obleganym kierunkiem  podczas tegorocznej rekrutacji była inżynieria internetu rzeczy.  Aby się na nią dostać, trzeba było zdeklasować aż 28 konkurentów. W czołówce zestawienia znajdują się też orientalistyka i komunikacja wizerunkowa. By studiować orientalistykę-koreanistykę trzeba było pokonać 23 kandydatów, a by zostać studentem komunikacji wizerunkowej – 18. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. orientalistyka – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, studia nad Koreą czy matematyka i analiza danych.

Uczelnie techniczne górą

Wśród najbardziej obleganych uczelni na pierwszych trzech miejscach w zestawieniu znalazły się politechniki – Poznańska, Gdańska i Warszawska. Na jedno miejsce na tych uczelniach chciało się dostać więcej niż 6 kandydatów. Czwarte miejsce należy do Politechniki Łódzkiej (ponad 5 chętnych na 1 miejsce).

Najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią była zaś Politechnika Warszawska, na której studiować chciało ponad 45 tysięcy osób. Drugą uczelnią z największą liczbą kandydatów jest Uniwersytet Warszawski – ponad 43 tysiące, a za nim Uniwersytet Jagielloński – ponad 33 tysiące.

Opracowano na podstawie danych z uczelni zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.