24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: czerwiec 2020

 • Logo MNiSW

  Organizacja pracy uczelni w nowym roku akademickim

  Podejmowane są wszystkie działania, aby od 1 października uczelnie działały tak, jak przed 12 marca, i od początku nowego roku akademickiego zajęcia mogły odbywać się w siedzibach uczelni w sposób tradycyjny. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację w uczelniach we współpracy z konferencjami rektorów. W uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wypracowane zostały środowiskowe rekomendacje dotyczące bezpiecznego przywracania zajęć. Warto przypomnieć, że od 25 maja 2020 r. część zajęć, egzaminów…

  Read More: Organizacja pracy uczelni w nowym roku akademickim
 • Minister Murdzek i rektor KPSW, prof. Marcin Pliński

  Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie otwiera nowe kierunki studiów

  W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie będzie można studiować socjologię na studiach drugiego stopnia oraz pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia. Podczas wizyty na uczelni minister Wojciech Murdzek wręczył rektorowi KPSW w Wejherowie prof. Marcinowi Plińskiemu pozwolenie na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia. KPSW w Wejherowie z nowymi kierunkami studiów Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie poszerza ofertę studiów. Studenci będą mogli studiować na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym…

  Read More: Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie otwiera nowe kierunki studiów
 • Młoda kobieta w kasku, w tle instalacje fabryczne

  Rekomendacje dotyczące praktyk zawodowych na studiach

  W marcu 2020 r. wprowadzono ograniczenia związane ze stanem pandemii w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego – to spowodowało, że realizacja praktyk zawodowych na studiach stała się utrudniona lub wręcz niemożliwa do realizacji. W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza – możliwe na obecnym etapie – zmiany w przepisach. Jednocześnie rekomendujemy uczelniom wykorzystanie alternatywnych form realizacji obowiązków uczelni, umożliwiających uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się.…

  Read More: Rekomendacje dotyczące praktyk zawodowych na studiach
 • Komputer i mysz

  Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach

  W związku z pytaniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach, wyjaśniamy, że uczelnie mogą przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie. Autonomia uczelni…

  Read More: Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach
 • Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

  Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

  W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie…

  Read More: Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
 • Jak zdać maturę i wybrać uczelnię?

  Startuje kampania informacyjna online STUDIA 2020 prezentująca maturzystom najciekawsze kierunki studiów i ofertę uczelni na rok akademicki 2020/21. Współorganizatorzy kampanii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”, zapraszają już w najbliższą środę 3 czerwca o godzinie 13:30 na pierwsze spotkanie – wirtualny ogólnopolski Dzień Maturzysty 2020, który będzie poświęcony ostatnim poradom przed egzaminami maturalnymi. Udział w spotkaniu weźmie dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej…

  Read More: Jak zdać maturę i wybrać uczelnię?

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.