24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: kwiecień 2020

 • Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

  Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni

  Znamy już harmonogram tegorocznych matur. Egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 8 czerwca, a wyniki mają być znane do 11 sierpnia. W związku z tymi zmianami przygotowaliśmy rekomendacje dla uczelni dotyczące tegorocznej rekrutacji na studia. Weryfikacja warunków rekrutacji Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 powinny zostać zweryfikowane pod względem zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty, tj. nieprzeprowadzania na egzaminie maturalnym w 2020 r. egzaminów…

  Read More: Rekrutacja na studia 2020/2021 – rekomendacje dla uczelni
 • Grafika z napisem Doktoraty wdrożeniowe

  Doktoraty wdrożeniowe – czyli jak wygrać trzy razy

  30 kwietnia 2020 r. MNiSW uruchamia nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Zakończenie tegorocznego naboru wniosków nastąpi 15 czerwca…

  Read More: Doktoraty wdrożeniowe – czyli jak wygrać trzy razy
 • Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

  Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

  Do 24 maja przedłużamy ograniczenie działalności uczelni, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych. Zawieszone kształcenie, nie – badania Do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. Zajęcia mają odbywać się zdalnie  – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W uczelniach w żadnym momencie nie zostało zawieszone prowadzenie badań naukowych,…

  Read More: Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja
 • Zdjęcie - książki leżące na drewnianym blacie.

  Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii

  Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni – to rozwiązania usprawniające działania uczelni w obszarze przebiegu studiów. Egzaminy i zaliczenia online Uczelnie mogą prowadzić zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, wykorzystując technologie informatyczne zapewniające kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Jest to możliwe dzięki wprowadzonym do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się…

  Read More: Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii
 • Grafika z napisem Zmieniajmy klimat razem

  Minister Klimatu szuka kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

  Interesujesz się sprawami klimatu i energii? Chciałbyś mieć realny wpływ na kształtowanie polityki klimatycznej w Polsce? Możesz kandydować do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu. 22 kwietnia ruszył nabór do pierwszej kadencji Rady. Do jej zadań należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra…

  Read More: Minister Klimatu szuka kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej
 • Na zdjęciu widać dłoń leżącą na myszy komputerowej

  Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej

  Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej, możliwość obrony prac doktorskich online, uelastycznienie procedur czy przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych – m.in. takie rozwiązania dotyczące nauki i uczelni wprowadza tzw. druga tarcza antykryzysowa. Ustawa a wsparcie szkolnictwa wyższego i nauki Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w pierwszej tarczy…

  Read More: Rozwiązania dla szkolnictwa wyższego i nauki w drugiej tarczy antykryzysowej
 • Grafika - na zielonym tle sylwetki ludzi i napis Strefa komfortu PSRP

  „Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów

  Pomoc psychologiczna online dla studentów z całej Polski – to nowa inicjatywa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który przygotował akcję „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. Projekt dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Terapia online Istnieje wiele form pomocy psychologicznej – udział w warsztatach, coaching, a także terapia online – najwłaściwsza w czasie epidemii koronawirusa.…

  Read More: „Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów
 • Osoba w lewej dłoni trzyma tablet. W prawej dłoni trzyma długopis. Przepisuje treść z tabletu do zeszytu.

  Większa dostępność wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

  18 kwietnia 2020 r. – wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów. Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej? W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem,…

  Read More: Większa dostępność wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów
 • kobieta korzystająca z laptopa

  Women in Tech Days – pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach

  W dniach 27-29 kwietnia odbędzie się pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach Women in Tech Days. To niepowtarzalna okazja, aby zdobyć wysokiej jakości wiedzę merytoryczną z obszaru nowych technologii. Na uczestniczki czekają warsztaty rozwijające umiejętności techniczne i miękkie, doradztwo karierowe, spotkania z pracownikami najlepszych firm technologicznych. Celem festiwalu jest przekazanie wiedzy oraz motywowanie do rozwoju w świecie nowoczesnych technologii. A wszystko online – bez wychodzenia z domu. W festiwalu…

  Read More: Women in Tech Days – pierwszy festiwal online dla kobiet w technologiach
 • mężczyzna uzupełniający wniosek

  Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on

  W dniu 9 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie przedłużające do 26 kwietnia ograniczenia w działalności uczelni. Zwracamy uwagę, że poza przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni, na zasadach analogicznych do dotychczasowych, w rozporządzeniu umożliwiono organom uczelni podejmowanie w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej uchwał we wszystkich sprawach, nie tylko tych niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania uczelni. Zamieszczamy ujednoliconą treść rozporządzenia. W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym…

  Read More: Ograniczenia działalności uczelni do 26 kwietnia 2020 r. i nowy termin na wprowadzenie danych do POL-on

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.