24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Kształcenie doktorantów: pytania i odpowiedzi

  Kształcenie doktorantów: pytania i odpowiedzi

System kształcenia doktorantów został dzięki Konstytucji dla Nauki gruntownie przebudowany. Jak wyglądają najważniejsze zmiany?

  • Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkołę doktorską będzie prowadziła cała uczelnia, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawniona jednostka uczelni.
  • Powiązano prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej z kategorią naukową – może ją prowadzić podmiot prowadzący działalność naukową w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych z kategorią A+, A albo B+.
  • Zlikwidowano podział na tryby studiów doktoranckich (stacjonarny i niestacjonarny), a kształcenie w szkole doktorskiej jest nieodpłatne dla doktorantów.
  • Każdy uczestnik szkoły doktorskiej otrzyma stypendium.
  • Zamiast ogólnouczelnianych i ogólnoinstytutowych regulaminów studiów doktoranckich wprowadza się regulaminy szkół doktorskich uchwalane odpowiednio przez senaty albo rady naukowe dla poszczególnych szkół doktorskich.

Wpływające pytania wraz z odpowiedziami podzieliliśmy na kilka kategorii: