24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: listopad 2020

 • Ręka trzymająca długopis

  Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii

  Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni. 19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania…

  Read More: Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii
 • Zdjęcie - biblioteka uniwersytetu.

  Zasady organizacji zajęć na uczelniach w związku z COVID-19. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek

  W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, do 29 listopada 2020 r. obowiązywać będzie zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki publiczne i naukowe, z wyjątkiem działań prowadzonych zdalnie. Nadal utrzymane są przepisy dotyczące możliwości organizacji praktyk w siedzibie uczelni, czy też korzystania z basenów i siłowni w ramach zajęć na uczelni. Ograniczenie działalności bibliotek Zgodnie z § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada…

  Read More: Zasady organizacji zajęć na uczelniach w związku z COVID-19. Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek
 • Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

  Od 9 do 29 listopada – konieczne maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach

  W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. konieczne jest maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach. Minister edukacji i nauki apeluje do rektorów uczelni o uwzględnienie tej wytycznej w organizacji pracy administracji uczelni, zajęć na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów i innych form kształcenia. Aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce niezbędne jest podjęcie zdecydowanych…

  Read More: Od 9 do 29 listopada – konieczne maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach
 • Ręka trzymająca długopis.

  Wzrasta innowacyjność polskiej nauki – szkolnictwo wyższe i nauka w liczbach

  Wzrost nakładów na B+R i ich udziału w PKB, więcej podmiotów prowadzących badania, wysoki odsetek studiujących kobiet, czy zwiększenie przychodów uczelni to tylko niektóre wnioski z analiz opisujących rok 2019 w polskim szkolnictwie wyższym i nauce. Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego ukazały się coroczne opracowania statystyczne poświęcone szkolnictwu wyższemu i nauce w Polsce w roku 2019. Zwiększenie nakładów na B+R Zgodnie z opracowaniem GUS, w 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową…

  Read More: Wzrasta innowacyjność polskiej nauki – szkolnictwo wyższe i nauka w liczbach
 • Przemysław Czarnek

  Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński oraz Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili konkurs na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z szeroko pojętą historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs dla absolwentów i doktorantów Ogłoszony 4 listopada konkurs kierowany…

  Read More: Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce
 • Lekarz nad łóżkiem pacjenta, patrzy w monitor

  Studenci zaliczą zajęcia, pracując na rzecz walki z koronawirusem – nowelizacja rozporządzenia ws. studiów weszła w życie

  30 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie studiów. Uczelnie mają teraz możliwość wprowadzenia zmian w programach studiów – w taki sposób, by chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć, w tym praktyk zawodowych, pracując w podmiotach zaangażowanych w zwalczanie zakażenia koronawirusem. Wprowadzona szczególna regulacja ma na celu zwiększenie wsparcia przez studentów różnych kierunków studiów dla podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z epidemią COVID-19,…

  Read More: Studenci zaliczą zajęcia, pracując na rzecz walki z koronawirusem – nowelizacja rozporządzenia ws. studiów weszła w życie

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.