24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: kwiecień 2021

 • Grafika - na zielonym tle sylwetki ludzi i napis Strefa komfortu PSRP

  „Strefa komfortu PSRP” – kontynuacja projektu Parlamentu Studentów RP

  Parlament Studentów RP kontynuuje projekt pomocy psychologicznej „Strefa komfortu PSRP”. W ramach tej inicjatywy każdy student może skorzystać z terapii on-line lub wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na kontynuowanie akcji blisko 380 tys. zł. Wsparcie psychologiczne dla studentów  Ministerstwo Edukacji i Nauki dostrzega problemy natury psychicznej w środowisku akademickim, dlatego kontynuuje wsparcie finansowe projektu „Strefa komfortu PSRP”.…

  Read More: „Strefa komfortu PSRP” – kontynuacja projektu Parlamentu Studentów RP
 • Logo NAWA - na białym tle litery NAWA i napis Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Ruszył nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 20 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. Termin składania wniosków mija 30 czerwca br. Celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. O programie STER  STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich to program przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jest on skierowany…

  Read More: Ruszył nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich
 • Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

  Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

  W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną . Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku w terminie głównym. Szczegółowy…

  Read More: Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)
 • Ręka trzymająca długopis.

  Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów – podział Wytyczne zostały…

  Read More: Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
 • Grupa wesołych studentów idzie po korytarzu.

  Wsparcie dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  Aż 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt „Asystent studenta z ASD” ma celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu, a także pomóc im w pokonaniu trudności związanych z odnalezieniem…

  Read More: Wsparcie dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Logo NAWA - na białym tle litery NAWA i napis Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  Nabór wniosków do programu Anders NAWA już otwarty

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach. Kto może skorzystać z programu? Andersa NAWA to program stypendialny skierowany do młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Nowością w tegorocznym naborze, jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie…

  Read More: Nabór wniosków do programu Anders NAWA już otwarty
 • Mężczyzna trzymający probówkę

  „Doskonała Nauka” – trwa nabór wniosków

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy do udziału! „Doskonała Nauka” – o programie  Celem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki. Jednostki te powinny realizować projekty związane z prezentacją osiągnięć naukowych,…

  Read More: „Doskonała Nauka” – trwa nabór wniosków
 • Okulary leżą na kolorowym czasopiśmie.

  Społeczna Odpowiedzialność Nauki – rozpoczął się nabór wniosków

  Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz realizujących projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2021 r. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – o programie  Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz…

  Read More: Społeczna Odpowiedzialność Nauki – rozpoczął się nabór wniosków

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.