24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: październik 2020

 • Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

  Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej w całym kraju obowiązuje ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Sposób prowadzenia zajęć w strefie czerwonej Na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Natomiastdecyzją rektora stacjonarnie (w uczelni) będą mogły być realizowane te zajęcia,…

  Read More: Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19
 • Ręka trzymająca długopis.

  Powołanie koordynatorów regionalnych monitorujących sytuację epidemiczną na uczelniach

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o powołaniu 16 wojewódzkich (regionalnych) koordynatorów, którzy będą monitorować sytuację epidemiczną na uczelniach w danym regionie. Zadaniem każdego z koordynatorów, realizowanym we współpracy z władzami uczelni, jest zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz wszelkich innych związanych z epidemią niepokojących zdarzeniach występujących w szkołach wyższych (w tym w akademikach). Bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej…

  Read More: Powołanie koordynatorów regionalnych monitorujących sytuację epidemiczną na uczelniach
 • Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

  Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

  W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte W obszarze czerwonymKształcenie prowadzone jest…

  Read More: Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19
 • Narodowa Reprezentacja Akademicka

  Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021

  Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budżet na tę edycję projektu to 10 mln zł. Połączenie kariery sportowej z nauką Zajęcia prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do planów treningowych…

  Read More: Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021
 • Logo MNiSW

  Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

  W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, weszło w życie 1 października 2020 r. Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia, w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie…

  Read More: Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć
 • Studenci w galowych strojach

  Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021

  1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021 – to ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności. „Każda uczelnia jest wspólnotą” – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki zapewnia też, że środowisko akademickie w obliczu pandemii koronawirusa może liczyć na pełne wsparcie MNiSW. Uczelnia to wspólnota Z okazji inauguracji roku akademickiego minister Wojciech Murdzek na nagraniu wideo podziękował społeczności…

  Read More: Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.