Doktoranci

  Doktoraty wdrożeniowe

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora. Jest przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

  • Podwójna pensja

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy i 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

  • Wyższe zarobki w przyszłości

Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

  • Wsparcie merytoryczne

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI DLA FIRM

  • Przewaga rynkowa

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

  • Wyższa aktywność patentowa

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Takie dane płyną do nas z Danii.

KORZYŚCI DLA UCZELNI

Jednostki naukowe uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

POZNAJ HISTORIE DOKTORANTÓW WDROŻENIOWYCH:

Doktorant ze Śląska rzuca wyzwanie smogowi

Smog. Podtruwa i zabija – nawet (jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia) ponad czterdzieści tysięcy Polaków rocznie. To tylko zgony. A są przecież jeszcze choroby chroniczne takie jak astma. Polskie powietrze od lat jest najbardziej zanieczyszczone w Europie. Od lat również alarmuje o tym Najwyższa Izba Kontroli. Wyzwanie smogowi rzuca nie tylko rząd, ale również pewien doktorant ze Śląska

Więcej »Doktorant ze Śląska rzuca wyzwanie smogowi

Doktorat wdrożeniowy z korzyścią dla środowiska

Jak prognozuje ONZ, do roku 2025 prawie 2 miliardy ludzi nie będzie miało dostępu do wody pitnej. Tym cenniejsze dla środowiska są badania prowadzone przez Halinę Urbańską-Kozłowską, realizującą doktorant wdrożeniowy na Politechnice Wrocławskiej i w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Doktorantka przeprowadzi badania zmierzające do ograniczenia ilości wody zużywanej podczas płukania filtrów i ustalenia warunków ponownego wykorzystania popłuczyn. Efektem wdrożenia, poza mniejszym zużyciem wody w zakładach oczyszczania, może być obniżenie opłat za wodę w naszych mieszkaniach.

Więcej »Doktorat wdrożeniowy z korzyścią dla środowiska

Prosty przepis na doktorat wdrożeniowy

Pasja pielęgnowana od najmłodszych lat + aktywność studencka + wytrwałość i konsekwencja + wiedza i praktyka = doktorat wdrożeniowy. Tak w skrócie można by opisać drogę do doktoratu wdrożeniowego Magdaleny Sitarz, zakopianki pasjonującej się Tatrami i ich geologią, uprawiającej sporty górskie ze wspinaczką i narciarstwem ski-turowym włącznie

Więcej »Prosty przepis na doktorat wdrożeniowy