Doktoranci

Doktoranci z niepełnosprawnościami

BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na wielu uczelniach działają Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Oferują one swoją pomoc wszystkim niepełnosprawnym studentom i doktorantom, często także tym, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale stan ich zdrowia (choroba przewlekła, lub czasowa utrata sprawności spowodowana np. wypadkiem) uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na zwykłych zasadach. Ich działalność nie ogranicza się zazwyczaj do spraw organizacyjnych, ale obejmuje także pomoc psychologiczną, działalność integracyjną czy wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych. Warto zapytać o takie biuro w swojej uczelni.

WYŻSZE STYPENDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Doktoranci z niepełnosprawnościami w szkołach doktorskich będą otrzymywać stypendium wyższe o 30% (do oceny śródokresowej co najmniej 3083,21 zł brutto, po ocenie śródokresowej co najmniej 4365,21 zł brutto). Trzydziestoprocentowe zwiększenie wysokości stypendium liczone jest w całym okresie kształcenia od kwoty stypendium przed oceną śródokresową, tj. od kwoty wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora.

PROJEKT „AKTYWNY ABSOLWENT” POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych realizuje projekt „Aktywny Absolwent”, skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty:

  • szkoleń i kursów zawodowych,
  • nauki języków obcych,
  • płatnych staży zawodowych,
  • doradztwa i coachingu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji „pliki do pobrania”.