24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: maj 2020

 • Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

  Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

  Rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów. Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może ulec zmianom zgodnie z wytycznymi Rządowego Zespołu…

  Read More: Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie
 • Studenci oglądający rysunki techniczne

  Funkcjonowanie domów studenckich

  12 domów studenckich w Polsce, usytuowanych m.in. w Gdańsku, Kaliszu, Łodzi i Wrocławiu, wykorzystywanych jest jako miejsca kwarantanny, izolacji chorych oraz zakwaterowania personelu medycznego. Zgodnie z danymi MSWiA, po 24 maja 2020 roku do pomocy w walce z koronowirusem będą wykorzystywane nadal: Dom Studencki nr 5  przy ul. Polanki 65 w Gdańsku – Uniwersytet Gdański. Dom Studenta „BULIONIK” przy ul. Łódzkiej 149 w Kaliszu – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.…

  Read More: Funkcjonowanie domów studenckich
 • Długopis leżący na otwartym zeszycie

  Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur

  20 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego, składu zespołu nadzorującego egzamin, a także harmonogramy egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów zawodowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób szczegółowy zostały opisane zasady przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wyżej wymienione regulacje…

  Read More: Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur
 • półki pełne książek

  Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

  Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Wszystkim zaangażowanym w ten proces bardzo dziękujemy. Jednocześnie podkreślamy, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny pomóc, stanowiąc punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur każdego podmiotu uwzględniających…

  Read More: Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
 • Mężczyzna trzymający probówkę

  Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

  W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 30 kwietnia 2020 r. sekretarz stanu w MNiSW – prof. Wojciech Maksymowicz wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego – prof. Jarosława Pinkasa z prośbą o przedstawienie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów przy organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych (po powrocie studentów na studia prowadzone w siedzibie uczelni lub jej filii). Treść pisma…

  Read More: Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach
 • Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

  W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany. Zniesienie ograniczeń na terenie uczelni i instytutów PAN Od poniedziałku (18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk polegająca na przywróceniu możliwości świadczenia pracy na terenie…

  Read More: Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN
 • Zdjęcie - biblioteka uniwersytetu.

  Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

  Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów pozostaje zawieszone do 24 maja. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowania poszczególnych instytucji, także uczelni. W związku z wdrożeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (m.in. otwarcie hoteli, galerii handlowych oraz bibliotek) informujemy, że możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem użytkowników…

  Read More: Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych
 • Laptop podczas telekonferencji

  Absolwenci pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odebrali dyplomy

  76 młodych pielęgniarzy, absolwentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, odebrało w środę dyplomy. Egzaminy końcowe odbyły się zdalnie, a w uroczystości wręczania dyplomów online udział wziął minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceminister nauki Anna Budzanowska. Minister W. Murdzek: odebranie dyplomu online – symboliczna chwila Odebranie dyplomu to jedna z najprzyjemniejszych chwil podczas całych studiów.  Zawsze towarzyszy temu ogrom wzruszeń…

  Read More: Absolwenci pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odebrali dyplomy

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.