24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Rzecznik Praw Studenta – Parlament Studentów RP

 Parlament Studentów RP i Rzecznik Praw Studenta – jak to działa?

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z mocy ustawy reprezentuje wszystkich studentów w Polsce. Jest to niezależna organizacja, będącą oficjalnym przedstawicielem środowiska studenckiego. Jest zbiorowym reprezentantem studentów w relacjach z władzą państwową, zwłaszcza na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. To podmiot, który zrzesza samorządy ze wszystkich uczelni w kraju, stanowiąc tym samym zwieńczenie struktury uczelnianych organizacji samorządowych. Z racji tego odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży akademickiej.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto działalność Parlamentu wypełnia także organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. PSRP wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

Parlament Studentów RP aktywnie włączał się w prace legislacyjne nad reformą szkolnictwa wyższego, mając istotny wpływ na ostateczny kształt Konstytucji dla Nauki. W oświadczeniu wydanym na początku czerwca 2018 roku Parlament Studentów RP podkreślił swój udział w tworzeniu reformy:

Większość postulatów Parlamentu Studentów RP zaprezentowanych m.in. w Studenckim Projekcie Założeń do Ustawy 2.0. czy poruszonych na etapie konsultacyjnym, znalazło się w finalnym projekcie ustawy.

Więcej informacji o bieżących działaniach organizacji można znaleźć na stronie PSRP: psrp.org.pl.

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje Rzecznik Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy poprzez Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl.

Rzecznik udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skany dokumentów, z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.