24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Miesiąc: marzec 2020

 • Grafika - kula ziemska na tle ciągów zer i jedynek

  Kształcenie zdalne na uczelniach

  Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia. Organizacja kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia infrastrukturę technologiczną umożliwiającą prowadzenie kształcenia na odległość; Uczelnia wspiera w zakresie wykorzystania narzędzi ICT, wspomagających…

  Read More: Kształcenie zdalne na uczelniach
 • Mikołaj Kopernik

  Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

  Odpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności wyjaśniamy i przypominamy: informacje i wskazówki przekazywane przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w tym obcokrajowców studiujących w tych uczelniach, uczelnie, w miarę posiadanych zasobów technicznych i infrastrukturalnych, powinny zorganizować kształcenia  wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość, jeżeli zajęcia nie mogą być przeprowadzone na odległość będą  musiały się…

  Read More: Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia
 • Grupa studentów patrzy w monitor

  Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

  Dziś znowelizowano rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W wyniku nowelizacji rozporządzenia gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. W okresie obowiązywania ograniczeń uchwały kolegiów elektorów uczelni publicznych, komisji stypendialnych, komisji i zespołów powołanych…

  Read More: Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19
 • Długopis leżący na otwartym zeszycie

  Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

  Do 10 kwietnia przedłużamy ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r. Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również…

  Read More: Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.
 • Logo MNiSW

  Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone

  Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia ogłosił w sobotę na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Decyzja spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie…

  Read More: Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone
 • okulary leżące na książce

  Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

  Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc)…

  Read More: Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
 • mężczyzna uzupełniający wniosek

  Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

  Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. Dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Na bieżąco  będziemy informować o nowych rozwiązaniach, które pomogą…

  Read More: Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!
 • Studenci siedzą przy drewnianym stole

  Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i…

  Read More: Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów
 • Dyplomy w brązowych okładkach

  Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

  W przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu. Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku: skreślenia z listy studentów lub doktorantów; urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta; ukończenia studiów. Rozporządzenie Ministra…

  Read More: Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich
 • Monitoer komputera z linijkami kodu

  Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

  W związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje:  Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się…

  Read More: Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.