Doktoraty ze sztucznej inteligencji na podium

Do tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” zakwalifikowały się 84 uczelnie z 629 kandydatami. Szansę na przygotowanie doktoratów dotyczących sztucznej inteligencji dostało aż 64 kandydatów.

Doktorat wdrożeniowy ‒ cele i korzyści

Celem programu jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kandydaci

Największą liczbę kandydatów w tej edycji programu zgłosiła Politechnika Śląska w Gliwicach, która złożyła 2 wnioski (w obu modułach) z łączną liczbą 100 kandydatów. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie również złożyła 2 wnioski (także w obu modułach) z łączną liczbą 90 kandydatów, Politechnika Warszawska – 2 wnioski (w obu modułach) z łączną liczbą 82 kandydatów, a Politechnika Wrocławska – 14 wniosków (10 z modułu DW I i 4  z modułu DW II) z łączną liczbą 54 kandydatów.

Sztuczna inteligencja

Od III edycji program „Doktorat wdrożeniowy” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich „Doktorat wdrożeniowy I” to kontynuacja wcześniejszych edycji. Drugi to cieszący się coraz większa popularnością i  dodany w 2019 r.- „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.


W IV edycji programu wnioski złożyło 91 uczelni i instytutów z 732 kandydatami. W module „Doktorat wdrożeniowy I” zostały złożone 74 wnioski z 663 kandydatami, natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II – w zakresie sztucznej inteligencji” złożono 17 wniosków z 69 kandydatami.

Wnioski zostały ocenione przez Zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pozytywną ocenę otrzymało w module I – 68 uczelni, a w module II – 16.

Więcej o programie „Doktorat wdrożeniowy”
Doktoraty Wdrożeniowe