Informacje o kierunkach studiów
oraz zewnętrzne oceny
ich jakości

Logo - MEiN Logo - OPI

O stronie

If you want to study in foreign languages in Poland, click www.go-poland.pl

Wybierz Studia zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów.

Znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Logo - POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Nauki oraz informacji przesłanych przez uczelnie.

Zebrane dane można przeszukiwać na wiele sposobów. Wystarczy zaznaczyć jedną lub kilka kategorii na stronie głównej.

 1. Kategorie do wyboru:

  • Nazwa uczelni – pozwala sprawdzić, jaką ofertę mają poszczególne uczelnie. Wyczerpujące informacje o uczelni są dostępne po kliknięciu w jej nazwę lub logo. Sprawdzić tu można:

   • dane kontaktowe uczelni, w tym do stron o naborze (rekrutacji) na studia
   • filie i kierunki studiów
   • statystyki, m.in. na temat wyników ostatnich naborów, liczby wykładowców i studentów w danej uczelni
   • dane na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus
  • Lokalizacja - uczelni można szukać podając nazwę miejscowości lub odległość od wybranego miejsca

  • Kierunki studiów - uczelnie oferujące wybrany kierunek

  • Studia dzienne (stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne) - studia można też znaleźć wskazując, w jakim trybie chce się studiować. Studia zaoczne prowadzone są na ogół w weekendy, na studiach stacjonarnych zajęcia są w dni robocze, w ciągu całego dnia.

  • Rodzaj uczelni - można wybrać konkretny typ uczelni. W Polsce istnieją uczelnie publiczne, niepubliczne i kościelne.

 2. Zaznaczyć można kilka kategorii (UWAGA: wybór po nazwie uczelni wyklucza dodawanie kolejnych)

 3. Mapa uczelni wyświetla uczelnie na mapie Polski, w tym ich filie i wydziały zamiejscowe.

 4. Lista kierunków to zestawienie wszystkich dostępnych kierunków studiów.

UWAGA! Kierunki na danej uczelni zaznaczone na czerwono  są zawieszone – oznacza to, że uczelnia nie może prowadzić na nie rekrutacji.

Wszelkie problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres  wybierzstudia@nauka.gov.pl

Instrukcję obsługi strony można znaleźć tutaj: Instrukcja obsługi strony.