Studenci

  Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich

Przedstawiciele studentów – m.in. reprezentanci Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i komisji branżowych – doradzają ministerstwu w sprawach studenckich. Dwunastu działaczy środowiska studenckiego odebrało nominacje z rąk Piotra Müllera, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w marcu 2019 roku. Od tamtej pory są oni odpowiedzialni m.in. za projektowanie działań służących upowszechnianiu wśród studentów wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zespół, który powstał z inicjatywy środowiska studenckiego, zajmuje się wyrażaniem opinii w sprawach dotyczących studentów, planowaniem działań upowszechniających wiedzę na temat Konstytucji dla Nauki oraz prezentowaniem możliwości wynikających z nowej ustawy. Członkowie zespołu opracowują również rozwiązania służące eliminowaniu problemów i barier związanych z funkcjonowaniem społeczności studenckiej.

GŁOS SPOŁECZNOŚCI STUDENTÓW

Kolejny raz, podobnie jak podczas prac nad nową ustawą, głos studentów jest słyszalny. Tworzeniem dobrych praktyk na uczelniach zajmują się doświadczeni działacze studenccy reprezentujący różne typy uczelni – od uniwersytetów, przez uczelnie ekonomiczne po politechniki, wywodzący się z różnych środowisk oraz pracujący na rzecz różnych stowarzyszeń. W skład zespołu weszli reprezentanci: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Forum Uczelni Technicznych, Forum Uczelni Niepublicznych, Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP), stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz stowarzyszenia Młodzi dla Polski:

 1. Łukasz Rusajczyk – przewodniczący,
 2. Mateusz Cisewski,
 3. Alicja Ciszek,
 4. Kamil Giera,
 5. Dawid Adam Krasiński,
 6. Agnieszka Łanska,
 7. Dawid Moryl,
 8. Krzysztof Pszczółka,
 9. Patrycja Serafin,
 10. Julia Sobolewska,
 11. Adam Zamczała,
 12. Piotr Znojek.