Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

Mikołaj KopernikOdpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności wyjaśniamy i  przypominamy:

  • informacje i wskazówki przekazywane przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w  tym obcokrajowców studiujących w tych uczelniach,
  • uczelnie, w miarę posiadanych zasobów technicznych i  infrastrukturalnych, powinny zorganizować kształcenia  wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość,
  • jeżeli zajęcia nie mogą być przeprowadzone na odległość będą  musiały się odbyć po okresie ograniczenia działalności uczelni,
  • uczelnie mogą przeprowadzić egzaminy i zaliczenia z wykorzystaniem technologii informatycznych,
  • zależy nam by proces kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 został zrealizowany do końca tego semestru – do  30.09.2020 r.,
  • w miarę rozwoju sytuacji będziemy rekomendować rektorom zmiany organizacji roku akademickiego.

Informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach. Zachęcamy do  śledzenia oficjalnej strony www.gov.pl/koronawirus.