Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

Naukowiec w białym fartuchu ogląda zawartość probówki.W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 30 kwietnia 2020 r. sekretarz stanu w MNiSW – prof. Wojciech Maksymowicz wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego – prof. Jarosława Pinkasa z prośbą o przedstawienie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów przy organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych (po powrocie studentów na studia prowadzone w siedzibie uczelni lub jej filii).

Główny Inspektor Sanitarny w piśmie z 12 maja 2020 r. przedstawił zasady, których wdrożenie przez uczelnie w istotny sposób powinno pomóc w przygotowaniu uczelni do powrotu studentów i ograniczyć ryzyko zakażenia podczas prowadzenia powyższych zajęć.

Jednocześnie informujemy, że ogólne i szczegółowe wytyczne, dotyczące szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczelni, w  ramach stopniowego znoszenia ograniczeń w ich funkcjonowaniu, zostaną przedstawione w terminie późniejszym.