24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Wyszukiwarka szkół doktorskich

Na stronie RAD-on uruchomiono wyszukiwarkę szkół doktorskich, która umożliwia przekrojową weryfikację oferty tych szkół. Wyszukiwarka korzysta z aktualizowanej na bieżąco bazy danych systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.

Od roku akademickiego 2019/20 szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Kształcenie w nich prowadzone jest w co najmniej dwóch dyscyplinach, co zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań. Szkoły doktorskie są  prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym. Zapewniają stypendium wszystkim uczestnikom studiów.

Z pomocą wyszukiwarki możemy uzyskać dostęp do następujących kategorii danych: nazwy szkoły doktorskiej, daty utworzenia szkoły doktorskiej, dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie, podmiotu prowadzącego szkołę doktorską, podmiotów współprowadzących szkołę doktorską, aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia), a także liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

RAD-on – źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce

RAD-on to wiarygodne źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. System powstał w partnerstwie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. RAD-on wykorzystuje między innymi dane ze zintegrowanej sieci informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz innych baz danych OPI.

Więcej informacji na stronie radon.nauka.gov.pl.

System powstał w ramach projektu „ZSUN II. Zintegrowany System Usług dla Nauki. Etap II”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.