Wyszukiwarka szkół doktorskich

Na stronie RAD-on uruchomiono wyszukiwarkę szkół doktorskich, która umożliwia przekrojową weryfikację oferty tych szkół. Wyszukiwarka korzysta z aktualizowanej na bieżąco bazy danych systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.

Od roku akademickiego 2019/20 szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Kształcenie w nich prowadzone jest w co najmniej dwóch dyscyplinach, co zapewnia twórcze i interdyscyplinarne podejście do badań. Szkoły doktorskie są  prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym. Zapewniają stypendium wszystkim uczestnikom studiów.

Z pomocą wyszukiwarki możemy uzyskać dostęp do następujących kategorii danych: nazwy szkoły doktorskiej, daty utworzenia szkoły doktorskiej, dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie, podmiotu prowadzącego szkołę doktorską, podmiotów współprowadzących szkołę doktorską, aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia), a także liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

RAD-on – źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce

RAD-on to wiarygodne źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. System powstał w partnerstwie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. RAD-on wykorzystuje między innymi dane ze zintegrowanej sieci informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz innych baz danych OPI.

Więcej informacji na stronie radon.nauka.gov.pl.

System powstał w ramach projektu „ZSUN II. Zintegrowany System Usług dla Nauki. Etap II”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.