Wsparcie finansowe dla studentów – materiały informacyjne MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę dotyczącą wsparcia finansowego dla studentów. W materiale znalazły się najważniejsze informacje na temat rodzajów i zasad udzielania wsparcia. Broszura będzie szczególnie przydatna dla studentów, którzy rozpoczynają naukę na studiach wyższych. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Ciemnoniebieskie tło, pośrodku napis Wsparcie finansowe dla studentów. Po lewej stronie napisu błękitna ikonka biretu i zwiniętego dyplomu. Na dole po prawej stronie logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Broszura informacyjna dotycząca wsparcia finansowego dla studentów 

Broszura przygotowana przez MEiN przybliża najważniejsze formy wsparcia finansowego dla studentów. Są nimi: 

  • stypendium socjalne
  • stypendium rektora 
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomoga
  • kredyt studencki

Stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Środki na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego. 

Stypendia można otrzymać na semestr lub na rok akademicki. Wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się również informacje o możliwości ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim oraz wyżywienie w stołówce studenckiej. 

Kredyt studencki 

Osobne miejsce w broszurze zajmują informacje dotyczące kredytu studenckiego. Jest on przyznawany na preferencyjnych warunkach i można go otrzymać niezależnie od innych świadczeń stypendialnych. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek składa się tylko raz, a środki są przyznawane przez cały okres studiowania. 

O wysokości otrzymywanego wsparcia decyduje student. Może być to kwota od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. Dodatkowo w trakcie pobierania kredytu można dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków.

Spłata kredytu rozpoczyna dopiero 2 lata od ukończeniu studiów, a miesięczna rata wynosi połowę tego, co otrzymywało się w tym samym okresie na studiach. Dodatkowo 10 proc. najlepszych studentów otrzymuje obligatoryjne umorzenie nawet do 50 proc. wartości kredytu. Na umorzenie części lub całości kredytu można liczyć też w trudnej sytuacji materialnej. 

Szczegółowe informacje o systemie świadczeń dla studentów można znaleźć także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Materiały

Wsparcie finansowe dla studentów – broszura informacyjna MEiN