Wsparcie dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Aż 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus.

Zdjęcie studentów, obok tekst: "Uczelnie dostępne dla wszystkich studentów"

Pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt „Asystent studenta z ASD” ma celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu, a także pomóc im w pokonaniu trudności związanych z odnalezieniem się w nowym środowisku.

Kluczową rolę w projekcie odgrywa asystent studenta z ASD. Asystentami mogą zostać osoby posiadające odpowiednie kompetencje. Może to być nie tylko pracownik uczelni, ale również student po ukończeniu I semestru studiów lub absolwent uczelni. Zadaniem tych osób będzie także przygotowanie kolejnych osób do roli asystenta studenta z ASD, w tym na zasadach wolontariatu.

Wsparcie dla uczestników zapewni zestaw gotowych narzędzi do wykorzystania przez uczelnie, w tym scenariusz warsztatów dla kandydatów na asystentów, a także dwa poradniki: jeden dla pracowników uczelni z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi kontakt ze studentem z ASD, drugi dla studentów z ASD pokazujący, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami na uczelni, w tym trudnościami najczęściej wskazywanymi przez osoby z ASD. Trwałą praktyką na uczelni będzie to, że każdy student z ASD, zgłaszający taką potrzebę, otrzyma odpowiednią pomoc.

Początkowo projekt będzie realizowany w wybranych szkołach wyższych, które następnie podzielą się swoimi doświadczeniami z co najmniej jedną uczelnią. Szacuje się, że przynajmniej 80 uczelni zaoferuje studentom ze spektrum autyzmu konkretne wsparcie.

Budżet projektu wynosi 1,7 mln zł. Działania będą realizowane od 1 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

Konkurs „Uczelnia dostępna”

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się konkurs „Uczelnia dostępna”. Jego celem jest wsparcie w likwidowaniu barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

W konkursach możliwy jest wybór jednej z 2 ścieżek rozwoju dostępności – mini lub midi. Obejmują one różne zestawy działań zależnych od tego jaki jest poziom dostępności uczelni w momencie aplikowania o wsparcie. Od wybranej opcji zależy też maksymalna kwota, o jaką uczelnia może się starać. Do tej pory przeprowadzono już dwie edycje konkursu (odpowiednio w 2019 i 2020 r.). W sumie, w efekcie obydwu edycji podpisano 121 umów o dofinansowanie na kwotę prawie 470 mln zł. W 2021 r. planowane jest podpisanie kolejnych 31 umów.

Już wkrótce ruszy trzecia edycja konkursu. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na maj 2021 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.