Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

Dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Na bieżąco  będziemy informować o nowych rozwiązaniach, które pomogą studentom w Polsce w tym trudnym czasie kwarantanny i pandemii koronawirusa.