#SzczepimySię – szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników i studentów kierunków medycznych

Trwają zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19. Rejestracja chętnych z priorytetowej grupy „zero”, w której znajdują się także pracownicy i studenci kierunków medycznych, trwa do 14 stycznia. Pozostali nauczyciele akademiccy będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się w połowie stycznia 2021 r. Zachęcamy do udziału w szczepieniach!

Zgłoś swoich pracowników

Do 14 stycznia 2021 r. za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczenstwa można zgłaszać chętnych z priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca.

Przypominamy, że pracownicy i studenci kierunków medycznych należą do priorytetowej grupy „zero”, co oznacza, że z racji swoich zawodowych obowiązków mogą zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności.

Zachęcamy wszystkie uczelnie kształcące na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do zgłaszania do programu szczepień pracowników i studentów tych kierunków.

Nauczyciele akademiccy

Pozostali nauczyciele akademiccy będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się od połowy stycznia 2021 r. Bezpieczna i prosta procedura rejestracji szczegółowo opisana jest na stronie internetowej.

Więcej informacji na stronach:

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19