Stypendium doktoranckie we Florencji? Nabór trwa!

Do końca stycznia 2020 roku można składać aplikacje na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute – EUI). W EUI doktoranci będą mogli prowadzić badania z zakresu historii, prawa, ekonomii, a także nauk politycznych i społecznych. Na Polaków – jak co roku – czeka nawet 10 stypendiów.

Florencki Instytut to międzyrządowa organizacja zrzeszająca 23 europejskie państwa, która powstała w 1972 roku. Polska dołączyła do niej w 2005 roku. Głównym celem EUI jest kształcenie studentów na poziomie doktoranckim oraz prowadzenie badań z zakresu nauk społecznych. Rozprawę doktorską można tworzyć w ramach czterech wydziałów: ekonomii, historii i cywilizacji, prawa, a także nauk politycznych i społecznych. Językiem wykładowym jest angielski. W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendiów.

1500 euro miesięcznie i dodatkowe świadczenia dla rodzin

Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi obecnie 1500 euro miesięcznie i jest wypłacane przez cały okres studiów doktoranckich, czyli przez cztery lata. Stypendyści mogą również liczyć na ubezpieczenie medyczne, a także dodatkowe świadczenia dla członków rodziny – małżonka, czy dziecka. Jak ubiegać się o dołączenie do programu?

Rekrutacja – najważniejsze informacje

Rekrutacja odbywa się cyklicznie w okresie od listopada do stycznia. W tej edycji aplikacje składać można do piątku, 31 stycznia 2020 roku. Aby złożyć wymagane dokumenty, należy w pierwszej kolejności założyć konto w interaktywnym formularzu dostępnym na stronie https://www.eui.eu/.

Po części formalnej i weryfikacji dokumentów następują rozmowy kwalifikacyjne, które odbywają się wiosną. Rok akademicki rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

Wszystkie szczegóły formalne dotyczące naboru znaleźć można pod adresem: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme.

120 stypendystów z 23 krajów członkowskich

Studia doktoranckie na EUI co roku rozpoczyna ok. 120 stypendystów państw członkowskich. Ich celem jest powstanie rozprawy doktorskiej będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. Jak wynika ze statystyk Instytutu, niemal 70 proc. absolwentów rozwija karierę naukową na uniwersytetach i w centrach badawczych. Wielu z nich pracuje także w instytucjach międzynarodowych.

European University Institute – instytut zorientowany na prowadzenie badań

Idea powstania EUI narodziła się w końcu lat 40-tych XX w. w czasie konferencji w Hadze. Konkretne decyzje służące powstaniu europejskiej instytucji naukowej zostały podjęte dopiero w końcu lat 60-tych. EUI w założeniu miał być instytutem poświęconym naukom społecznym, który skupia się na badaniach europejskiego dziedzictwa i wymianie kulturalnej między państwami członkowskimi. Zdecydowano również, że EUI nie będzie prowadził nauczania poniżej poziomu studiów doktoranckich, natomiast będzie silnie zorientowany na prowadzenie badań.

W 1972 r. podpisana została Konwencja Ustanawiająca Europejski Instytut Uniwersytecki. Stronami było 6 państw członkowskich Wspólnoty: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Wkrótce dołączyły do nich Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Pierwszą grupę 70 badaczy Instytut przyjął w 1976 r. Kolejnym rozszerzeniom Wspólnot, a następnie Unii Europejskiej, towarzyszyło przystępowanie kolejnych państw do EUI (choć nie jest to automatyczne). Obecnie do EUI należą 23 państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia,  Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy – kraj goszczący, który przekazał Instytutowi jego wyjątkową infrastrukturę, położoną na wzgórzach otaczających Florencję.