24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Studia 2020 – Giełda wolnych miejsc

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21. Odbywająca się 15 i 16 września Giełda wolnych miejsc to oferta last minute dla wszystkich tych, którzy chcą zrewidować swoje wcześniejsze plany co do kierunku studiów lub czekają na wynik matury poprawkowej. Zachęcamy do bezpłatnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Giełda wolnych miejsc to ostatni etap kampanii informacyjnej online Studia 2020 realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”. Trzy poprzednie spotkania – Dzień Maturzysty, Kierunkowskaz Kariery i ABC Rekrutacji, pozwoliły kandydatom na studia zapoznać się z ofertą wszystkich typów uczelni oraz znaleźć odpowiedzi na pytania związane z tegoroczną rekrutacją. W ramach Giełdy wolnych miejsc zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach online, na których zostanie zaprezentowana oferta poszczególnych typów uczelni: 15 września – szkół technicznych, ścisłych, rolniczych i przyrodniczych, natomiast 16 września – szkół wyższych prowadzących kierunki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne.

Kandydaci mogą liczyć na obecność przedstawicieli m.in.: Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Akademii Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas czy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Na Giełdę wolnych miejsc zapraszamy we wtorek i środę 15 i 16 września w godz. 13.00-15.00 na stronę http://www.studia.gov.pl. Udział w niej jest bezpłatny.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.