24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – rozpoczął się nabór wniosków

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz realizujących projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Szare tło przypominające tekturę. Po prawej stronie piktogram biretu oraz dokumentu w okręgu. Po lewej stronie napis Społeczna Odpowiedzialność Nauki - rozpoczął się nabór wniosków

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – o programie 

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki, które realizują projekty związane z popularyzacją nauki lub promocją sportu akademickiego oraz utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Nabór wniosków w ramach programu potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program składa się z dwóch modułów: „Popularyzacja nauki i promocja sportu” oraz „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych.

Wysokość wsparcia finansowego w ramach modułu wynosi:

 • „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – od 20 tys. zł do 1 mln zł
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – od 20 tys. zł do 250 tys. zł

Wsparcie nie może przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu.

Dodatkowe informacje 

Szczegóły programu można znaleźć na stronie.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji: e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl, tel. (22) 52 92 341, (22) 52-92-352, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-751. 

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.