Ruszył nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 20 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. Termin składania wniosków mija 30 czerwca br. Celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

O programie STER 

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich to program przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jest on skierowany do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

Celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich m.in. w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry dydaktycznej. Jednym z założeń jest także pozyskanie doktorantów i promotorów z zagranicy.

Wnioski można składać do 30 czerwca br. Projekty w ramach naboru będą realizowane w okresie 3.01.2022 – 31.12.2024

Dofinansowanie w ramach programu

Dofinansowanie projektu ze środków NAWA może wynieść maksymalnie 2  mln zł. Wartość projektu jest powiększana o finansowy wkład własny wnioskodawcy. Nie może on być niższy niż 10% wartości całego projektu. W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 20 mln zł.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. Prosimy kontakt telefoniczny: + 48 22 390-35-63 lub mailowy: e-mail: ster@nawa.gov.pl.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie NAWA.