Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021 – to ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności. „Każda uczelnia jest wspólnotą” – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki zapewnia też, że środowisko akademickie w obliczu pandemii koronawirusa może liczyć na pełne wsparcie MNiSW.

Uczelnia to wspólnota

Z okazji inauguracji roku akademickiego minister Wojciech Murdzek na nagraniu wideo podziękował społeczności akademickiej za zaangażowanie i pracę, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii.

– Każda uczelnia jest wspólnotą łączącą studentów i doktorantów, wykładowców i badaczy, pracowników administracji – aż po akademickie władze z rektorem na czele. Jest wspólnotą zjednoczoną w nieustannym poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Jednocześnie wszystkie uczelnie, połączone jedną misją i jednym etosem, również tworzą wspólnotę – mówił minister Wojciech Murdzek.

– Nasza wspólnota akademicka ma też znaczący udział w walce z pandemią: polski test na koronowirusa czy Ventil – jeden respirator do wentylacji dwóch osób. Gwarantuję, że ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadal mogą Państwo liczyć na pełne i niezachwiane wsparcie, na dialog i zrozumienie, na elastyczne i szybkie działania w obliczy zmieniających się okoliczności i potrzeb – zapewnił minister Murdzek.

Bezpieczeństwo i jakość nauczania – na pierwszym miejscu

Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań dla stworzenia bezpiecznych warunków studiowania oraz pracy na uczelni.

W maju tego roku opublikowaliśmy środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Główny Inspektor Sanitarny opracował zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dla uczelni, które mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur uczelni przy organizacji nowego roku akademickiego. Zostały one zgromadzone w jednym miejscu na stronie Ministerstwa.

Tarcze antykryzysowe

Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe, wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze antykryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. Wsparcie otrzymało całe środowisko akademickie i naukowe. Zmiany objęły wykładowców, naukowców, studentów oraz pracowników.

Środowisko akademickie w walce z epidemią

Do walki z koronawirusem aktywnie włączyło się środowisko naukowe. Przykładem mogą być polskie politechniki, które w ramach akcji „Politechniki pomagają” m.in. przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora.

Najważniejsze informacje dotyczące osiągnięć polskich naukowców i instytucji naukowych w Polsce w walce z koronawirusem można znaleźć na podstronie MNiSW pn. Nauka przeciw Covid. Odbiorca znajdzie tam dane na temat m.in. najnowszych badań nad wirusem SARS-CoV-2, prac nad testami służącymi wykrywaniu koronawirusa, nad respiratorami i nad urządzeniem Ventil oraz działań  m.in.: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów oraz uniwersytetów, politechnik i szkół wyższych.

Konstytucja dla Nauki

W polskich szkołach wyższych nadal trwa wdrażanie Konstytucji dla Nauki. Ta przełomowa reforma podnosi jakość nauczania oraz przynosi studentom wiele nowych praw i możliwości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego blisko współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi.

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Za nami również pierwszy rok realizacji projektów w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Jakie działania podjęło w tym czasie 10 najlepszych uczelni w Polsce wyłonionych w 2019 r.? W jaki sposób udział w tej inicjatywie wpłynął na ich rozwój? Jak widzą swoje szanse w rywalizacji o najlepsze talenty naukowe z czołowymi uczelniami z Europy i świata?

O tym rozmawiali uczestnicy dwudniowej konferencji sprawozdawczej uczelni biorących udział w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (15-16 września).