Powołanie koordynatorów regionalnych monitorujących sytuację epidemiczną na uczelniach

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o powołaniu 16 wojewódzkich (regionalnych) koordynatorów, którzy będą monitorować sytuację epidemiczną na uczelniach w danym regionie.

Zadaniem każdego z koordynatorów, realizowanym we współpracy z władzami uczelni, jest zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz wszelkich innych związanych z epidemią niepokojących zdarzeniach występujących w szkołach wyższych (w tym w akademikach).

Bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej

Obecna sytuacja epidemiczna i obserwowany przyrost zachorowań każą nam zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej. Lepsze monitorowanie sytuacji na uczelniach w skali kraju, również pod kątem podejmowania dalszych działań, konieczne jest dysponowanie aktualnymi danymi – podkreśla minister Anna Budzanowska.

MNiSW zwróciło się z prośbą do wszystkich uczelni w kraju o wyznaczenie osób, które będą odpowiedzialne za kontakty z regionalnymi koordynatorami i przekazywanie im bieżących informacji. Szczegółowych wskazówek co do trybu, formy i częstotliwości przekazywania danych udzielają koordynatorzy wyznaczeni przez KRASP.

Poniżej prezentujemy listę uczelni koordynujących:

 1. Województwo zachodniopomorskie
  Akademia Morska w Szczecinie
 2. Województwo pomorskie
  Politechnika Gdańska
 3. Województwo warmińsko-mazurskie
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 4. Województwo kujawsko-pomorskie
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Województwo podlaskie
  Rektor Politechniki Białostockiej
 6. Województwo mazowieckie
  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 7. Województwo lubuskie
  Uniwersytet Zielonogórski
 8. Województwo wielkopolskie
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 9. Województwo łódzkie
  Politechnika Łódzka
 10. Województwo dolnośląskie
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Województwo opolskie
  Politechnika Opolska
 12. Województwo śląskie
  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 13. Województwo świętokrzyskie
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Województwo lubelskie
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 15. Województwo małopolskie
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 16. Województwo podkarpackie
  Politechnika Rzeszowska.