Polski Związek Niewidomych pomaga absolwentom na rynku pracy

Do września 2020 roku trwa nabór do projektu „Aktywny absolwent” Polskiego Związku Niewidomych. Dzięki programowi studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci z niepełnosprawnością wzrokową mogą wziąć udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

Projekt Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
  • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy mogą skorzystać z oferty:

  • szkoleń i kursów zawodowych,
  • nauki języków obcych,
  • płatnych staży zawodowych,
  • doradztwa i coachingu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji „pliki do pobrania”.