Aktualności

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

Wizualizacja wirusa CARS-CoV-2

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w […]

Rusza nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” – na rok 2021

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 2. edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budżet na tę edycję projektu to 10 mln zł. Połączenie kariery sportowej z nauką […]

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

Logo MNiSW

W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, weszło w życie 1 października 2020 r. Zgodnie z brzmieniem […]

Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021

Studenci w galowych strojach

1 października rozpoczyna się nowy rok akademicki 2020/2021 – to ważne wydarzenie dla całej akademickiej społeczności. „Każda uczelnia jest wspólnotą” – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Szef resortu nauki zapewnia też, że środowisko akademickie w obliczu pandemii koronawirusa może liczyć na pełne wsparcie MNiSW. Uczelnia to wspólnota Z okazji inauguracji roku akademickiego […]

Legitymacje studenckie są ważne do dnia 29 listopada 2020 r.

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwa do 30 września 2020 r. Termin ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie […]

Kredyt studencki – wsparcie w finansowaniu kształcenia

Grafika z napisem Kredyt studencki - wsparcie w finansowaniu kształcenia.

Trudna sytuacja materialna nie musi oznaczać rezygnacji ze studiów. Studenci mogą ubiegać się o bezzwrotne stypendia i zapomogi. Dobrym rozwiązaniem może się także okazać kredyt studencki. Dlaczego? Można zdecydować o wysokości wypłacanych środków, spłatę kredytu rozpoczyna się po ukończeniu studiów, istnieje również możliwość umorzenia kredytu. Kredyt studencki umożliwia mniej zamożnym osobom finansowanie kosztów związanych ze […]

MNiSW nie przewiduje rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października

Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

Przed nami nowy rok akademicki. Zależy nam na stworzeniu warunków bezpiecznego powrotu studentów, doktorantów, prowadzących zajęcia i pracowników administracyjnych na uczelnie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Bezpieczeństwo i jakość nauczania stawiamy na pierwszym miejscu. Ministerstwo nie przewiduje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r. […]

Studia 2020 – Giełda wolnych miejsc

Studenci siedzą przy drewnianym stole

Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/21. Odbywająca się 15 i 16 września Giełda wolnych miejsc to oferta last minute dla wszystkich tych, którzy chcą zrewidować swoje wcześniejsze plany co do kierunku studiów lub czekają na wynik matury poprawkowej. Zachęcamy do bezpłatnego udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Giełda wolnych miejsc to ostatni etap kampanii […]

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. Przygotowaliśmy jednak zalecenia i wskazówki, które mogą stać […]

Wyszukiwarka szkół doktorskich

Kilka osób siedzi przed stołem, na nim laptopy.

Na stronie RAD-on uruchomiono wyszukiwarkę szkół doktorskich, która umożliwia przekrojową weryfikację oferty tych szkół. Wyszukiwarka korzysta z aktualizowanej na bieżąco bazy danych systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Od roku akademickiego 2019/20 szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Kształcenie w nich prowadzone jest w co najmniej dwóch dyscyplinach, co zapewnia twórcze i […]