Aktualności

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Kobieta w maseczce chirurgicznej.

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Wytyczne należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju […]

Matura Europejska od roku 2021 a rekrutacja na studia w Polsce – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Ręka trzymająca długopis

Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat nowego systemu oceniania w Szkołach Europejskich (po raz pierwszy na Maturze Europejskiej w roku 2021). Spotkanie odbędzie się online w środę, 19 maja 2021 r., w godz. 10:00-11:30. Celem spotkania jest przedstawienie charakteru i zakresu zmian w zakresie oceniania w Szkołach Europejskich oraz wsparcie uczelni przy uwzględnianiu tych zmian przy przeliczaniu wyników Matury Europejskiej podczas rekrutacji […]

„Strefa komfortu PSRP” – kontynuacja projektu Parlamentu Studentów RP

Grafika - na zielonym tle sylwetki ludzi i napis Strefa komfortu PSRP

Parlament Studentów RP kontynuuje projekt pomocy psychologicznej „Strefa komfortu PSRP”. W ramach tej inicjatywy każdy student może skorzystać z terapii on-line lub wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów. W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na kontynuowanie akcji blisko 380 tys. zł. Wsparcie psychologiczne dla studentów  Ministerstwo Edukacji i Nauki dostrzega problemy natury psychicznej w środowisku akademickim, dlatego kontynuuje wsparcie finansowe projektu „Strefa komfortu PSRP”. […]

Ruszył nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Logo NAWA - na białym tle litery NAWA i napis Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich. W ramach naboru zostanie rozdysponowanych 20 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 2 mln zł. Termin składania wniosków mija 30 czerwca br. Celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. O programie STER  STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich to program przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jest on skierowany […]

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną . Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku w terminie głównym. Szczegółowy […]

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Ręka trzymająca długopis.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów – podział Wytyczne zostały […]

Wsparcie dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa wesołych studentów idzie po korytarzu.

Aż 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt „Asystent studenta z ASD” ma celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu, a także pomóc im w pokonaniu trudności związanych z odnalezieniem […]

Nabór wniosków do programu Anders NAWA już otwarty

Logo NAWA - na białym tle litery NAWA i napis Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach. Kto może skorzystać z programu? Andersa NAWA to program stypendialny skierowany do młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Nowością w tegorocznym naborze, jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie […]

„Doskonała Nauka” – trwa nabór wniosków

Mężczyzna trzymający probówkę

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy do udziału! „Doskonała Nauka” – o programie  Celem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki. Jednostki te powinny realizować projekty związane z prezentacją osiągnięć naukowych, […]

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – rozpoczął się nabór wniosków

Okulary leżą na kolorowym czasopiśmie.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz realizujących projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2021 r. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – o programie  Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz […]