Aktualności

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną . Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku w terminie głównym. Szczegółowy […]

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Ręka trzymająca długopis.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów – podział Wytyczne zostały […]

Wsparcie dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa wesołych studentów idzie po korytarzu.

Aż 40 uczelni w całej Polsce wdroży program indywidualnego wsparcia dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich i wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus. Pomysł ustanowienia osoby, która będzie pomagać studentom z ASD w organizacji uczelnianego życia, powstał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt „Asystent studenta z ASD” ma celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu, a także pomóc im w pokonaniu trudności związanych z odnalezieniem […]

Nabór wniosków do programu Anders NAWA już otwarty

Logo NAWA - na białym tle litery NAWA i napis Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach. Kto może skorzystać z programu? Andersa NAWA to program stypendialny skierowany do młodzieży polonijnej, która zainteresowana jest podjęciem kształcenia na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim. Nowością w tegorocznym naborze, jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o udział w programie […]

„Doskonała Nauka” – trwa nabór wniosków

Mężczyzna trzymający probówkę

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. Jest on skierowany m.in. do uczelni, instytutów naukowych i badawczych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy do udziału! „Doskonała Nauka” – o programie  Celem programu „Doskonała Nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki. Jednostki te powinny realizować projekty związane z prezentacją osiągnięć naukowych, […]

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – rozpoczął się nabór wniosków

Okulary leżą na kolorowym czasopiśmie.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jego celem jest wsparcie podmiotów działających na rzecz popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego oraz realizujących projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2021 r. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – o programie  Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz […]

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Grafika - na białym tle napis Egzamin maturalny w formule 2023 - informatory

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się […]

Weź udział w Tygodniu Mózgu i poznaj tajemnice umysłu

Grafika - mózg na szarym tle

Rozpoczyna się Światowy Tydzień Mózgu – w tym roku inicjatywa odbywa się od 15 do 20 marca. Tydzień Mózgu to coroczna akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzację wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Z tej okazji wiele ośrodków naukowych w Polsce organizuje spotkania online z popularyzatorami nauki i naukowcami. Familiada szarych komórek, czy teleturniej mózgowych ciekawostek to tylko niektóre atrakcje, w których można wziąć udział w trakcie tego wyjątkowego tygodnia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczelni oraz ośrodków […]

Nabór wniosków do programu POLONISTA NAWA otwarty!

Polonista - program stypendialny dla studentów i naukowców

Ogłaszamy nabór do trzeciej edycji programu POLONISTA NAWA. Jego celem jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.  Do udziału w programie zapraszamy STUDENTÓW i NAUKOWCÓW z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych. POLONISTA jest Programem dla osób szczególnie zainteresowanych językiem polskim, polską kulturą, literaturą, sztuką i historią. W ramach Programu POLONISTA studenci […]

Marzec miesiącem egzaminów próbnych w szkołach

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

3 marca 2021 r. rozpoczynają się tzw. egzaminy próbne. Najpierw maturalne, a później ósmoklasisty. Każdy uczeń, który w tym roku szkolnym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo maturalnego, będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminach próbnych. Potrwają one do 16 marca. Próbny egzamin ósmoklasiści w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały […]