Aktualności

Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach

Komputer i mysz

W związku z pytaniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach, wyjaśniamy, że uczelnie mogą przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem […]

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Zdjęcie - ręka trzymająca długopis piszer notatki.

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada. Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis […]

Jak zdać maturę i wybrać uczelnię?

Startuje kampania informacyjna online STUDIA 2020 prezentująca maturzystom najciekawsze kierunki studiów i ofertę uczelni na rok akademicki 2020/21. Współorganizatorzy kampanii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”, zapraszają już w najbliższą środę 3 czerwca o godzinie 13:30 na pierwsze spotkanie – wirtualny ogólnopolski Dzień Maturzysty 2020, który będzie poświęcony ostatnim poradom przed egzaminami maturalnymi. Udział […]

Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

Zdjęcie - wnętrze wielkiej czytelni naukowej

Rozpoczynamy stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni, podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów i instytutów Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych w związku z pandemią. 25 maja wejdą w życie rozporządzenia modyfikujące ograniczenia w działalności ww. podmiotów. Uczelnie i podmioty prowadzące kształcenie doktorantów W dalszym ciągu działalność uczelni, a także podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów będzie ograniczona.  Termin ograniczeń może […]

Funkcjonowanie domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczne

12 domów studenckich w Polsce, usytuowanych m.in. w Gdańsku, Kaliszu, Łodzi i Wrocławiu, wykorzystywanych jest jako miejsca kwarantanny, izolacji chorych oraz zakwaterowania personelu medycznego. Zgodnie z danymi MSWiA, po 24 maja 2020 roku do pomocy w walce z koronowirusem będą wykorzystywane nadal: Dom Studencki nr 5  przy ul. Polanki 65 w Gdańsku – Uniwersytet Gdański. […]

Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur

Długopis leżący na otwartym zeszycie

20 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego, składu zespołu nadzorującego egzamin, a także harmonogramy egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów zawodowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób szczegółowy zostały opisane zasady przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: […]

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

półki pełne książek

Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Wszystkim zaangażowanym w ten proces bardzo dziękujemy. Jednocześnie podkreślamy, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny […]

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach

Mężczyzna trzymający probówkę

W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 30 kwietnia 2020 r. sekretarz stanu w MNiSW – prof. Wojciech Maksymowicz wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego – prof. Jarosława Pinkasa z prośbą o przedstawienie zaleceń dotyczących wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów przy organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach […]

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią również w systemie szkolnictwa wyższego i nauki następować będą stopniowe zmiany. Zniesienie ograniczeń na terenie uczelni i instytutów PAN Od poniedziałku (18 maja) będzie obowiązywała zmiana rozporządzeń ograniczających działalność uczelni oraz instytutów naukowych i jednostek […]

Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych

Zdjęcie - biblioteka uniwersytetu.

Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów pozostaje zawieszone do 24 maja. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowania poszczególnych instytucji, także uczelni. W związku z wdrożeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (m.in. otwarcie hoteli, galerii handlowych oraz bibliotek) informujemy, że możliwe jest stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. […]