Aktualności

Rekrutacja maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023

W związku z licznymi zapytaniami uczelni w sprawie wytycznych i rekomendacji dotyczących rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia szczegółowe informacje. Więcej informacji w serwisie MEiN

Sprawa legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

w związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa. Więcej informacji w serwisie MEiN

European Language Label 2022 – zapraszamy do udziału w konkursie

Osoba w lewej dłoni trzyma tablet. W prawej dłoni trzyma długopis. Przepisuje treść z tabletu do zeszytu.

Zapraszamy szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje edukacyjne do udziału w kolejnej edycji konkursu European Language Label. Laureaci przedsięwzięcia otrzymają Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (ELL). To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską. Konkurs ELL w Polsce realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Założenia konkursu Projekty zgłaszane w konkursie powinny realizować przynajmniej jeden z podanych […]

Informacja w sprawie aktualnych zasad bezpieczeństwa w uczelniach – zniesienie obostrzeń sanitarnych

Kobieta w maseczce chirurgicznej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację w sprawie aktualnych zasad i przepisów bezpieczeństwa w uczelniach, które wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych. W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się m.in. informacje dotyczące zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podkreślono, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników.  W zaleceniach Ministerstwa Edukacji […]

Komunikat w sprawie możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie

Dwoje młodych ludzi w laboratorium, robiących eksperyment. Mężczyzna jest po lewej stronie i przelewa ciecz pomiędzy menzurkami. Kobieta jest z prawej strony - obserwuje i trzyma w prawej dłoni długopis.

Ministerstwo Edukacji i Nauki dla wszystkich polskich studentów kierunków medycznych uniwersytetów w Ukrainie, zapewniło we współpracy z Ministerstwem Zdrowia koordynację zapewniania miejsc na wybranych kierunkach studiów w polskich uczelniach. Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. […]

Solidarni z Ukrainą – program NAWA dla studentów i naukowców z Ukrainy

Grafika z napisem Solidarni z Ukrainą

W ramach rządowego programu „Solidarni z Ukrainą” ukraińscy studenci, a także doktoranci będą mogli kontynuować studia w Polsce, prowadzić prace związane z przygotowaniem rozpraw doktorskich lub brać udział w innych formach kształcenia w okresie od marca do września 2022 roku. Inicjatywa ta realizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Warunki udziału w programie obywatelstwo ukraińskie, przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego […]

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ

Lecący samolot

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią […]

Інформація щодо можливості продовження навчання в польському вищому навчальному закладі на медичному і медичні та стоматологічні факультеті студентами, які навчалися в Україні

Zdjęcie - dwoje naukowców w laboratorium

Міністерство охорони здоров’я впроваджує гарячу лінію для отримання інформації про можливість продовження навчання у польських вищих навчальних закладах на медичному і медичні та стоматологічні факультеті. Детальнішу інформацію ви отримаєте,  телефонуючи за одним з номерів телефону (польською або англійською мовою): +48 532 547 968 +48 883 840 964 +48 883 840 967 +48 539 147 692 […]

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Długopis leżący na otwartym zeszycie

W środę, 17 listopada br. wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Konferencja prasowa z udziałem […]

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

Ponad 428 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczęło ponad 319 tys. osób, a studia drugiego stopnia prawie 109 tys. osób. W uczelniach publicznych będzie studiowało prawie 290 tys. osób, a w niepublicznych ponad 138 tys. osób. Kandydaci na studia najchętniej wybierali: informatykę, psychologię, zarządzanie, kierunek […]