Aktualności

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Monitoer komputera z linijkami kodu

W związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje:  Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, […]

Legitymacje studenckie i doktoranckie przedłużone

Studencki biret i zwinięty dyplom

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 […]

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Lecący samolot

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności […]

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczne

W związki z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym. Rekomendacja MNISW: […]

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Szanowni Państwo Rektorzy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem. W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich […]

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

Logo MNiSW

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów […]

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na konferencji […]

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii. Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 […]

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji! Fulbright Graduate Student Award 2021-22 Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia. Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki […]

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea […]