Aktualności

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

Logo MNiSW

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych, stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców: im. Mieczysława Bekkera, im. Prof. Franciszka Walczaka, […]

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na konferencji prasowej w KPRM z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki […]

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii. Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 do 25 marca Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane […]

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji! Fulbright Graduate Student Award 2021-22 Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia. Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia finansowania na kolejny rok. […]

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Kobieta w maseczce chirurgicznej.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy (w szczególności Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), […]

Najchętniej na informatykę, najtrudniej na orientalistykę – znamy wyniki rekrutacji na studia w roku 2019/2020

W tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób. Ponad 110 tys. studentów zdecydowało się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, 311 tys. zaś zrekrutowało się na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie. Które kierunki cieszyły się największą popularnością? Psychologia wyprzedziła zarządzanie. Lider bez zmian Tak jak i w latach poprzednich młodzi ludzie najchętniej wybierali informatykę. Na ten kierunek studiów papiery […]

Ankieta: Studentko, studencie – skąd czerpiesz informacje na temat studiów?

Okulary leżą na kolorowym czasopiśmie.

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, której celem jest zbadanie, jakie sposoby komunikacji ze studentami są najskuteczniejsze, a także, skąd studenci czerpią informacje dotyczące studiów oraz inicjatyw w uczelniach. Na podstawie wyników ankiety zostaną opracowane rekomendacje, które będą przekazane uczelniom oraz samorządom studenckim. Jeśli studiujesz obecnie w szkole wyższej w Polsce, koniecznie wypełnij ankietę. Zajmie to mniej niż 10 minut, a na podstawie jej wyników Zespół doradczy […]

Sky is the limit. Podniebne loty studentów!

Uzyskanie licencji pilota jest niezwykle trudne. To zawód dla wybranych. Otrzymanie uprawnień to proces czasochłonny i kosztowny. Tylko niektórzy mogą wziąć udział w prywatnych szkoleniach, za które trzeba słono zapłacić. Daniel i Dominika ciągle to słyszeli, a jednak znaleźli sposób, żeby spełniać swoje marzenia bez worka wypełnionego pieniędzmi. Chęć, pasja i oczywiście ciężka praca, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie pozwoliły zrealizować ich plany! I believe I can fly […]

Polski Związek Niewidomych pomaga absolwentom na rynku pracy

Do września 2020 roku trwa nabór do projektu „Aktywny absolwent” Polskiego Związku Niewidomych. Dzięki programowi studenci ostatnich lat studiów lub absolwenci z niepełnosprawnością wzrokową mogą wziąć udział w szkoleniach i kursach zawodowych. Projekt Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki: posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej, są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni […]