Aktualności

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Lecący samolot

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności […]

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Studenci oglądający rysunki techniczne

W związki z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym. Rekomendacja MNISW: […]

List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Prof. Maksymowicz

Szanowni Państwo Rektorzy, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem. W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich […]

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

Logo MNiSW

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów […]

MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Uruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na konferencji […]

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19

Naczynia laboratoryjne

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii. Zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12 […]

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji! Fulbright Graduate Student Award 2021-22 Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia. Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki […]

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Kobieta w maseczce chirurgicznej.

Zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów. Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea […]

Najchętniej na informatykę, najtrudniej na orientalistykę – znamy wyniki rekrutacji na studia w roku 2019/2020

W tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób. Ponad 110 tys. studentów zdecydowało się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, 311 tys. zaś zrekrutowało się na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie. Które kierunki cieszyły się największą popularnością? Psychologia wyprzedziła zarządzanie. Lider bez zmian Tak jak i w latach poprzednich młodzi […]

Ankieta: Studentko, studencie – skąd czerpiesz informacje na temat studiów?

Okulary leżą na kolorowym czasopiśmie.

Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, której celem jest zbadanie, jakie sposoby komunikacji ze studentami są najskuteczniejsze, a także, skąd studenci czerpią informacje dotyczące studiów oraz inicjatyw w uczelniach. Na podstawie wyników ankiety zostaną opracowane rekomendacje, które będą przekazane uczelniom oraz samorządom studenckim. Jeśli studiujesz obecnie w szkole wyższej w Polsce, koniecznie wypełnij […]