Aktualności

Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia

Mikołaj Kopernik

Odpowiadając na dużą liczbę pytań dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie ograniczenia ich działalności wyjaśniamy i przypominamy: informacje i wskazówki przekazywane przez Ministerstwo dotyczą wszystkich uczelni nadzorowanych przez MNiSW i wszystkich studentów, w tym obcokrajowców studiujących w tych uczelniach, uczelnie, w miarę posiadanych zasobów technicznych i infrastrukturalnych, powinny zorganizować kształcenia  wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość, jeżeli zajęcia nie mogą być przeprowadzone na odległość będą  musiały się […]

Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19

Grupa studentów patrzy w monitor

Dziś znowelizowano rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W wyniku nowelizacji rozporządzenia gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków. W okresie obowiązywania ograniczeń uchwały kolegiów elektorów uczelni publicznych, komisji stypendialnych, komisji i zespołów powołanych […]

Przedłużamy ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Długopis leżący na otwartym zeszycie

Do 10 kwietnia przedłużamy ograniczenie działania uczelni w Polsce – minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w tej sprawie. Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r. Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone […]

Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone

Logo MNiSW

Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia ogłosił w sobotę na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Decyzja spowodowana jest wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Stan epidemii w Polsce – zajęcia na uczelniach zawieszone W związku z wczorajszą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, dzisiaj na posiedzeniu kierownictwa MNiSW postanowiliśmy o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia – analogicznie […]

Informacja dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

okulary leżące na książce

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Środki dotacji na wypłatę świadczeń dla studentów są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) […]

Ważny komunikat do studentów dotyczący możliwości wsparcia finansowego!

mężczyzna uzupełniający wniosek

Ministerstwo Nauki rekomenduje uczelniom, aby studenci składający wnioski o jednorazową zapomogę mogli uzasadnić je nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. Dzięki przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej pracodawcy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Na bieżąco  będziemy informować o nowych rozwiązaniach, które pomogą […]

Informacja dotycząca opłat za studia oraz o możliwości wsparcia studentów

Studenci siedzą przy drewnianym stole

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. nastąpiło czasowe zawieszenie kształcenia w uczelniach. Biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje władzom uczelni rozważenie możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia. Rekomendacja ma na celu ograniczenie obciążeń finansowych studentów w sytuacji wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego […]

Informacja w sprawie kredytu studenckiego przy przedłużonej ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Dyplomy w brązowych okładkach

W przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu. Jednocześnie przypominamy, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku: skreślenia z listy studentów lub doktorantów; urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów; zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta; ukończenia studiów. Rozporządzenie […]

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego

Monitoer komputera z linijkami kodu

W związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje:  Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się […]

Legitymacje studenckie i doktoranckie przedłużone

Studencki biret i zwinięty dyplom

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji […]