Organizacja pracy uczelni w nowym roku akademickim

Podejmowane są wszystkie działania, aby od 1 października uczelnie działały tak, jak przed 12 marca, i od początku nowego roku akademickiego zajęcia mogły odbywać się w siedzibach uczelni w sposób tradycyjny.

Logo - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na bieżąco monitoruje sytuację w uczelniach we współpracy z konferencjami rektorów.

W uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wypracowane zostały środowiskowe rekomendacje dotyczące bezpiecznego przywracania zajęć. Warto przypomnieć, że od 25 maja 2020 r. część zajęć, egzaminów oraz laboratoriów odbywa się już w siedzibach uczelni.

W kontekście kolejnego semestru i sposobu organizacji roku akademickiego 2020/2021 uczelnie przygotowują scenariusze funkcjonowania uczelni w sposób tradycyjny, przy czym należy pamiętać, że przepisy dopuszczają prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pamiętając o autonomii uczelni, należy podkreślić, że ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć w uczelniach, w granicach obowiązującego prawa, podejmują ich rektorzy.