Ogłaszamy konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

W środę, 17 listopada br. wiceminister edukacji i nauki prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie, których tematyka jest związana z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Konferencja prasowa z udziałem wiceministra Włodzimierza Bernackiego i dyrektora IDMN Jana Żaryna

– Jest to już druga edycja konkursu. Ten projekt złożony przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej uzyskał wsparcie w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” – powiedział wiceminister Włodzimierz Bernacki podczas konferencji prasowej. Sekretarz Stanu w MEiN podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przykłada wagę do tego, aby tematyka związana z myślą społeczną Kościoła i szeroko rozumianą myślą narodową była obecna w pracach magisterskich i doktorskich. 

– Ten konkurs zyskał aprobatę MEiN również ze względu na to, że jest programem interdyscyplinarnym, programem wskazującym na to, że przedstawiciele różnorakich dyscyplin mogą uczestniczyć w konkursie. Mogą to być ci, którzy swoje prace napisali w obrębie takich nauk jak politologia, ale także socjologia, filozofia i historia. Najciekawsze i najbardziej interesujące prace powstają na styku różnorakich dyscyplin – wskazywał wiceminister Włodzimierz Bernacki. 

– Dostaliśmy od ministerstwa dotację na realizację tego konkursu. To jest suma około 200 tys. zł. Pozwala ona na promieniowanie z tym konkursem nie tylko do wszystkich uczelni. Chcemy także docierać z wiedzą o tym konkursie do instytutów, które mogą być zainteresowane tym wydarzeniem – podkreślił prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich przez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs ma służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Konkurs dla absolwentów i doktorantów

Konkurs skierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r. 

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią one także zachętę dla kolejnych studentów i doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. 

Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 20 tys. zł – I miejsce, 15 tys. zł – II miejsce oraz 10 tys. zł – III miejsce. Za zajęcie I miejsca w kategorii rozpraw doktorskich zostanie przyznana nagroda w wysokości 30 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca – 25 tys. zł i 15 tys. zł za ostatnie miejsce na podium. 

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na odpowiednio dwa i pięć tysięcy złotych.

Zasady udziału w konkursie

Prace można nadsyłać do 8 grudnia br. na poniższe adresy mailowe:

Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na 21 grudnia br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Konkurs Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.