Od 9 do 29 listopada – konieczne maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. konieczne jest maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach. Minister edukacji i nauki apeluje do rektorów uczelni o uwzględnienie tej wytycznej w organizacji pracy administracji uczelni, zajęć na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów i innych form kształcenia.

Aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań. Od nas wszystkich zależy, w jakim kierunku rozwinie się druga fala epidemii – podkreśla minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w pisemnym apelu wystosowanym do rektorów uczelni.

Praca i zajęcia na uczelniach – zdalnie w maksymalnym stopniu

Pracownicy uczelni powinni być kierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej. Pracę na miejscu świadczyć w tym czasie powinny jedynie te osoby, których obecność jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

Nadal obowiązuje rozporządzenie MNiSW, zgodnie z którym na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O możliwości odbywania niektórych zajęć w siedzibie uczelni decyduje rektor. Mając na względzie szczególną sytuację wymagającą zatrzymania przyrostu zakażeń, minister edukacji i nauki apeluje do rektorów o szczególną rozwagę przy podejmowaniu tych decyzji.

Zajęcia praktyczne

Władze uczelni prowadzące kierunki medyczne proszone są o realizację zajęć praktycznych z uwzględnieniem potrzeb systemu ochrony zdrowia, który wymaga wsparcia kadr medycznych w walce z epidemią.

Pismo do rektorów uczelni