Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur

20 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego, składu zespołu nadzorującego egzamin, a także harmonogramy egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów zawodowych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób szczegółowy zostały opisane zasady przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyżej wymienione regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczelnie przy dokonywaniu zmian uchwał rekrutacyjnych dotyczących studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.

Uchwały rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021

Przypominamy, że w roku akademickim 2019/2020 uczelnia może dokonać zmian w uchwale, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na  studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Natomiast zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w roku akademickim 2019/2020 uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a  także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Materiały

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2