Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy

Logo programu - napis Fulbright Poland na niebieskim tle Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji!

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia.

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA – sfinansowanie pierwszego roku nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia finansowania na kolejny rok.

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z  wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration).

Termin składania wniosków na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021-22: do 24 kwietnia 2020 r.

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej, zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej.

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 22 maja 2020 r.

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy.

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2021-22: do 1 czerwca 2020 r.

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i  nadzorowaniu pracy innych badaczy.

Cel: stypendium na realizację własnego projektu badawczego, przygotowanie autorskich zajęć i programów nauczania oraz  poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych – w instytucjach w USA.

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni.

Dziedziny: STEM – nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze według klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Termin składania wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-21: do 1 czerwca 2020 r.


Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i  kulturowej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich. Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!