Nabór do jubileuszowej edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki – do 30 kwietnia

Grafika - kobieta w białym fartuchuDo końca kwietnia kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Nagrodą są roczne stypendia. Jednym z partnerów programu, który w tym roku odbywa się po  raz 20., jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu należy przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i  początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań, dorobek naukowy oraz plany na ich rozwój.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w  roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Nowością od 20. edycji konkursu jest prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowy rok przypadający na każde dziecko. Kandydatki te zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia konkursowego zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim.

Wysokość stypendiów

17-osobowe jury, złożone z przedstawicieli polskiej nauki, pod  przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom:

3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,

2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,

1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł.

Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki, przy wsparciu partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w  międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

Triumf ubiegłorocznych naukowczyń

Stypendystki ubiegłorocznej 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zostały docenione za prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w zakresie m.in. zwalczania niebezpiecznych infekcji wirusowych i zakażeń pasożytniczych u ludzi, poszukiwania innowacyjnych metod leczenia nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych i  nowotworowych, które realnie mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów związanych m.in. ze zmieniającym się klimatem.

W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także stypendium z zakresu fizyki i astronomii.

O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz  udzielenie wsparcia finansowego.

Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2019 roku w  Polsce wyróżniono 99 naukowczyń.

Szansa na roczne stypendium. Jesteś studentką i prowadzisz badania naukowe na studiach magisterskich lub doktoranckich? A może masz już osiągniecia naukowe i jesteś w trakcie habilitacji? Jeśli twoje badania dotyczą nauk o życiu, pozwól docenić swoje sukcesy w programie Dla Kobiet i Nauki! Zdobądź stypendium magistranckie 20000 zł, doktoranckie 30000 lub habilitacyjne 35000 zł. Zgłoszenia mozna przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. na www.lorealdlakobietinauki.pl.