MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym

Logo MNiSWUruchomienie nauczania w formie e-learningu rekomenduje uczelniom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność dydaktyczna uczelni zostanie od 12 marca zawieszona – w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Rekomendację po posiedzeniu Zespołu ds. koordynacji działań w  związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 przedstawiono 11 marca na  konferencji prasowej w KPRM z udziałem Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wiceministrów nauki: Wojciecha Maksymowicza i Anny Budzanowskiej, Jana Szmidta – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i  Dominika Leżańskiego – przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Minister zawiesił na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to  kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na  kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia. Dotyczy to także instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Duże skupiska ludzi sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zdecydowaliśmy o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia uczelni. Ponieważ jednak duże skupiska sprzyjają rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uczelnie powinny zapewnić dostęp do materiałów online – powiedział wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Nauczanie w formie e-learningu

Ministerstwo powoła zespół ekspertów, który bardzo szybko wypracuje zalecenia dla uczelni w zakresie kształcenia zdalnego, m.in dotyczące sposobu przygotowania kursu (w szczególności, dla tych uczelni publicznych i niepublicznych, które maja niewielkie doświadczenie). Uczelnie posiadające odpowiedni  potencjał (gotowe platformy zdalnego nauczania) zostaną zachęcone do udostępniania tych usług edukacyjnych pozostałym podmiotom systemu.

Zostanie również wykorzystana platforma e-learningowa Navoica utrzymywana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Narzędzie to  umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Kursy na platformie Navoica mogą być otwarte (dostęp otwarty) i zamknięte (widoczne tylko dla dedykowanej grupy). Więcej informacji – www.navoica.pl oraz pod adresem e-mail mooc_help@opi.org.pl.

Możliwe jest także wsparcie finansowe tych uczelni, które są w stanie w szybkim terminie uruchomić platformy do kształcenia na odległość.

Uczelnie nie są zamknięte

Wydanie rozporządzenia nie oznacza, że uczelnie są zamknięte. Zawieszone zostaje tradycyjne kształcenie, natomiast rektorzy mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania administracyjnego uczelni.

Rozporządzenie o zawieszeniu zajęć nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

Wstrzymanie zagranicznych wyjazdów

Zaleca się wstrzymanie zagranicznych wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, a  także powstrzymanie przyjazdów do Polski zagranicznych studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Polscy studenci i pracownicy uczelni powracający z zagranicy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego  https://gis.gov.pl/

Legitymacje

Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Kierunki medyczne

Zwrócimy się do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, farmacja) z propozycją, by w uzgodnieniu z wojewodami i wojewódzkimi oraz powiatowymi służbami sanitarnymi umożliwili włączenie się studentom dwóch ostatnich lat kierunku lekarskiego, a także ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, w działania wspomagające służby sanitarne (mierzenie temperatury, prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i inne).

Wybory w uczelniach

Nie rekomendujemy przesuwania czy odwoływania wyborów władz uczelni.

Domy studenckie

Rekomendujemy władzom uczelni wstrzymanie się z nieskoordynowanymi ogólnopolsko decyzjami w tej sprawie.