List do studentów zagranicznych

Szanowni zagraniczni studenci,

Wyjechaliście ze swoich krajów, rozstaliście się z rodzinami i  przyjaciółmi, żeby studiować za granicą. Wybraliście studia w naszym kraju, na polskich uniwersytetach – niektórzy w ramach programu Erasmus+, inni dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub międzyrządowym umowom bilateralnym, a większość z Was dzięki funduszom rodziców lub własnym.

Pewnie niewielu z Was zdawało sobie miesiąc temu sprawę, że pojawią się zadania trudniejsze niż zdawanie egzaminów, zdobywanie ocen, życie w innej kulturze czy władanie językiem polskim. Sytuacja zmieniła się nieoczekiwanie z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Polska walczy z pandemią koronawirusa poprzez wdrażanie rygorystycznych obostrzeń zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, które mają pomóc w maksymalnym zmniejszeniu liczby zakażeń. Obostrzenia dotyczą również członków polskiej społeczności akademickiej. Na  uniwersytetach zawieszono zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria i inne – z wyjątkiem zajęć prowadzonych online.

Studenci, którzy mogli wrócić do swoich domów, opuścili akademiki. Jednak studentom zagranicznym, którzy nie mogli lub z jakichś powodów nie chcieli wrócić do swoich rodzinnych krajów, uczelnie zapewniły zakwaterowanie. Zapewniam również,  że studenckie stypendia rządowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą wypłacane punktualnie, o ile studenci będą przestrzegać zasad kształcenia, w tym kształcenia online.

Sytuacja zmienia się bardzo szybko – proszę więc: sprawdzajcie na bieżąco stronę internetową Ready Study Go! Poland (go-poland.pl) – oficjalny portal dla studentów zagranicznych i oczywiście strony internetowe swoich uczelni.  Nie opuścimy Was w potrzebie – dzięki tym stronom możecie liczyć na naszą pomoc.

Szczególnie ważne jest, żebyście przestrzegali zasad kwarantanny i  izolacji zalecanych przez uczelnię, służby sanitarne i władze lokalne. Jeśli otrzymacie takie polecenia, traktujcie je poważnie. Dbajcie o  siebie, zwracajcie uwagę na swój stan zdrowia i – jeśli zauważycie coś niepokojącego – zawiadomcie służby sanitarne.

Pamiętajcie, że #zostańwdomu #stayhome oznacza: zachowaj bezpieczną odległość – social distance – naszą naukowo sprawdzoną metodę zwalczania wirusa.

Nie bójcie się prosić o pomoc – z doświadczenia wiem, że w 99% przypadków znajdą się ludzie, którzy Wam pomogą, wskażą drogę lub udzielą dobrej rady, jeśli po prostu zapytacie. Pracownicy uczelnianych biur obsługi międzynarodowej są gotowi, by udzielić Wam pomocy.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła specjalną infolinię, a  Parlament Studentów RP utworzył punkt informacyjny dla studentów zagranicznych – udzielane są tam informacje w 10 językach.

Warunki są wyjątkowe, inne niż spodziewaliśmy się kilka tygodni temu, ale proszę: pamiętajcie, że wszyscy zdajemy teraz najważniejszy egzamin – egzamin solidarności i odpowiedzialności społecznej. Jestem pewien, że doświadczenie życia zagranicą w takich czasach, dostarczy Wam wiedzy, jakiej nie znajdziecie w podręcznikach czy salach wykładowych.

Proszę, dbajcie o siebie, troszczcie się o siebie nawzajem w tych trudnych czasach.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz,
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego