List do rektorów uczelni medycznych w sprawie wolontariatu związanego z zagrożeniem COVID-19

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i  szybko przyrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w mojej ocenie istnieje możliwość wsparcia przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z koronawirusem.

W związku z tym zwracam się do Państwa Rektorów o poinformowanie studentów ostatnich lat studiów kierunków: lekarskiego, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego o  możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci ci są już bowiem przygotowani do  podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który jest prowadzony przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

Proszę Państwa Rektorów o wyznaczenie osób do koordynacji tego działania w uczelniach. Studenci wyrażający wolę udzielenia takiej pomocy powinni drogą elektroniczną poinformować o tym swoją uczelnię, a  ta następnie – przekazać dane kontaktowe tych studentów właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

Łączę wyrazy szacunku
Sekretarz Stanu w MNISW
Prof. dr hab. n. med Wojciech Maksymowicz