Legitymacje studenckie i doktoranckie przedłużone

Studencki biret i zwinięty dyplomMinister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się na uczelni.