24/11 Robert Road , New York , USA

demo@example.com

(+123) 4567 890

Które studia wybrać? W wyborze pomoże ELA

Przed maturzystami jeden z najważniejszych życiowych wyborów – decyzja na jaki kierunek aplikować. Doradzić mogą znajomi, warto zapoznać się z rankingami uczelni, ale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poleca posłuchać, co ma do powiedzenia ELA, czyli system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Właśnie ruszyła nowa wersja tego ogólnopolskiego systemu! ELA 5 jest bardziej elastyczna, daje więcej możliwości w tworzeniu raportów oraz wizualizacji danych.

Logo ELA - napis ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Do czego służy ELA?

ELA to system dostarczający sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji na temat sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy w Polsce. Dzięki ELA dowiecie się ile zarobicie po studiach, jak szybko znajdziecie pracę oraz jaki procent absolwentów danej uczelni dostaje umowę o pracę. ELA pokaże Wam dane z ponad trzydziestu czterech tysięcy kierunków studiów, natomiast wygenerowanie raportu zajmie Wam jedynie pięć sekund – do tegorocznych maturzystów zwraca się Anna Budzanowska, podsekretarz stanu.

ELA pozwala wyszukiwać informacje zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i w podziale na poszczególne uczelnie czy kierunki studiów. Należy podkreślić, że ELA uwzględnia zróżnicowanie gospodarcze Polski. Stosuje Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), który określa relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania. Z danych generowanych przez ELA korzystają maturzyści podejmujący decyzję o wyborze studiów, środowisko akademickie, analitycy, przedsiębiorcy. Dane z systemu pomagają MNiSW dostosowywać politykę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

ELA czerpie informacje z dwóch źródeł:

 • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
 • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym.

ELA za pomocą nowoczesnych technologii  pozyskuje  z tych systemów potrzebne dane.

Nowe oblicze ELA

Teraz możemy zapoznać się z najnowszą wersją systemu ELA. Zmiany wprowadzono z myślą o użytkownikach – ci będą mogli korzystać z lepszej wyszukiwarki, z możliwości samodzielnego generowania raportów i infografik. ELA 5 nie tylko odznacza się większą elastycznością. ELA 5 to także intuicyjna i ergonomiczna aplikacja.

System ELA od samego początku ewoluuje – powiedział dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który odpowiada za stworzenie systemu. Każda kolejna wersja dawała użytkownikom nowe możliwości. W najnowszej wersji wykorzystaliśmy inteligentne algorytmy, by jeszcze bardziej spersonalizować dostępne usługi. Teraz każdy może wygenerować sobie taki raport, jakiego potrzebuje. To wygodne dla użytkowników, a nam oszczędza pracy. Dzięki coraz lepszym technologiom analitycznym i automatyzacji procesów ukazujemy prawdziwy potencjał danych publicznych.

Co wiemy dzięki ELA?

System ELA uruchomiono w 2016 r. Został stworzony w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma już na swoim koncie sukcesy.

ELA tłumaczy, dlaczego młodzi lekarze odnotowują coroczny krótkotrwały skok bezrobocia. Jest to związane z organizacją pracy w tym zawodzie. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu, po zakończeniu studiów, związane jest z odbyciem stażu i zdaniem egzaminu państwowego. Między końcem stażu a uzyskaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza występuje kilkumiesięczna przerwa. W tym czasie młodzi lekarze rejestrują się jako bezrobotni, by posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Dane ELI pokazały sukces na rynku pracy absolwentów kierunków leśnych. Absolwenci leśnictwa mają większe szanse na znalezienie pracy. Okazuje się, że już po studiach, zwłaszcza jeśli w ich trakcie pracowali, osiągają średnio wyższe zarobki od innych absolwentów.

ELA zbadała jak radzą sobie absolwenci szkół wyższych, którzy szukają miejsc pracy w małych miasteczkach i wsiach. Okazało się, że radzą sobie równie dobrze co ich koledzy z dużych i wielkich miast, a pod wieloma względami są nawet bardziej skuteczni na rynku pracy. Absolwenci w małych miasteczkach i na wsi szybciej znajdują pracę niż ci w miastach na prawach powiatu i w wielkich miastach. Co ciekawe, Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ), czyli stosunek średnich zarobków absolwenta do średnich zarobków w jego powiecie zamieszkania, jest wyższy dla absolwentów w małych miasteczkach i na wsi od WWZ dla absolwentów w miastach na prawach powiatu i w największych miastach. WWZ dla mieszkańców prowincji osiąga wartość 0,91 średnich lokalnych zarobków wobec 0,82 dla miast na prawach powiatu i 0,9 dla mieszkańców największych miast.

Wiemy, że absolwenci podejmujący pracę w służbach mundurowych najczęściej kończyli studia z obszaru nauk społecznych. A szukanie pracy tym, którzy w ciągu pięciu lat od dyplomu podjęli pracę w służbach mundurowych, zajmowało przeciętnie ponad dwa razy szybciej niż reszta (odpowiednio 2 i 4,3 miesiąca).

A czy wiecie, że…?

Dane z systemu mogą służyć różnym zadaniom. Czy wiedzieliście, że dzięki ELI powstają wiodące rankingi szkół wyższych? A na podstawie wskaźników ELA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyło mechanizm dofinansowywania najbardziej efektywnie działających Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych?

Dzięki ELI Polska poprawiła swoją pozycję w rankingach dotyczących otwierania danych publicznych (otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać). W ubiegłym roku w rankingu OECD OURData Index zajęliśmy dwunaste miejsce (na 31 badanych państw). ELA  wskaże kierunki studiów humanistycznych, po których absolwenci z 2018 r. zarabiają najwięcej i powie absolwentami którego kierunku na Uniwersytecie Warszawski w 2018 r. były wyłącznie kobiety. Po odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy na www.studia.gov.pl.

Search

Popular Posts

 • Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w ograniczonym zakresie. Tym samym oferty informujące o możliwości prowadzenia studiów w całości z wykorzystaniem metod…

 • Stypendium doktoranckie od 2024 r.
  Stypendium doktoranckie od 2024 r.

  Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło stypendium doktoranckie – w związku z podwyżką o 30% minimalnego wynagrodzenia profesora (z kwoty 7210 zł do 9370 zł, tj. o 2160 zł). W związku z tym, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji…

 • Studia doktoranckie – zmiana ustawy
  Studia doktoranckie – zmiana ustawy

  W dniu 1 lutego 2024 r. została ogłoszona ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 124). Celem nowelizacji jest zapewnienie niezakłóconego dokończenia prowadzenia studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r. – w zakresie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę…

Categories

Tags

Jeszcze nie ma treści do pokazania.