Komunikat o wysokości oraz o zmianie wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów

Minister Edukacji i Nauki w dniu 17 maja 2023 r. podpisał komunikat o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 określonych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Poniżej treść komunikatu wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

Materiały

Treść komunikatu