Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie otwiera nowe kierunki studiów

W Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie będzie można studiować socjologię na studiach drugiego stopnia oraz pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia. Podczas wizyty na uczelni minister Wojciech Murdzek wręczył rektorowi KPSW w Wejherowie prof. Marcinowi Plińskiemu pozwolenie na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku socjologia.

KPSW w Wejherowie z nowymi kierunkami studiów

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie poszerza ofertę studiów. Studenci będą mogli studiować na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku socjologia oraz na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest jedyną uczelnią obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, która będzie prowadziła pielęgniarstwo od października 2020 r.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego odwiedził Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Wejherowie. W trakcie spotkania minister Wojciech Murdzek wręczył rektorowi prof. Marcinowi Plińskiemu pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku socjologia. Ministrowi podziękowano za wspieranie rozwoju KPSW w Wejherowie w zakresie przyznania uprawnień do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia otrzymała uprawnienia kilka tygodni temu.

– Duże zainteresowanie pielęgniarstwem, a także fakt, że z murów szkoły będą niedługo wychodzić absolwenci z tytułem magistra stanowią dobre perspektywy na przyszłość – powiedział Wojciech Murdzek. – Mam nadzieję, że ta uczelnia zainspiruje młodych ludzi, którzy właśnie czekają na wyniki matur – dodał.

– Wejherowska uczelnia na stałe wpisała się w krajobraz regionu. W Wejherowie i na Pomorzu nie brakuje osób, które dbają o tę szkołę i my, jako resort szkolnictwa wyższego, musimy odpowiadać na potrzeby takich lokalnych uczelni – stwierdził minister Wojciech Murdzek.

Podczas wizyty minister nauki i szkolnictwa wyższego miał możliwość zapoznać się z dorobkiem naukowym i materialnym uczelni, a także wziąć udział w prezentacji gabinetów kształcenia praktycznego kierunku pielęgniarstwo.

KPSW w Wejherowie

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową funkcjonującą od 2003 r. Została założona z myślą o stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do lokalnej społeczności powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. KPSW w Wejherowie jest jedyną szkołą wyższą na obszarze Kaszub północnych. Uczelnia dotychczas prowadziła wyłącznie studia pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe. Socjologia jest pierwszym kierunkiem uczelni, na którym kształcenie będzie prowadzone na studiach drugiego stopnia.